05 mar 2014 06:00

07 jan 2015 12:09

SPF:are fick höra om Rudenschöld

Vid SPF:s månadsmöte i pingstkyrkan berättade Elisabeth Göthberg om Suckarnas allé och Tårarnas bäck vid Kroppfjäll utanför Hova. En fantastisk skildring av Magdalena Rudenschölds liv.

Lennart Magnusson höll i mötet, dit omkring 200 personer hade mött upp, vilket gjorde att det fick en trevlig och lättsam inramning. Efter kaffe och lotterier underhöll Björn Berling med välbekanta låtar vid pianot.

Lennart Magnusson höll i mötet, dit omkring 200 personer hade mött upp, vilket gjorde att det fick en trevlig och lättsam inramning. Efter kaffe och lotterier underhöll Björn Berling med välbekanta låtar vid pianot.