24 feb 2014 12:23

23 jan 2015 14:32

Kakkalas med internationell prägel

Runt 35 personer besökte Mo församlingshem i Moholm i helgen, när det bjöds in till internationellt kafé. Många olika sorters kakor fanns på kaffebordet denna dag. Det var ett samarrangemang mellan Fägre församling, inom Svenska kyrkan, och ortens asylsökande.

Runt 35 personer besökte Mo församlingshem i Moholm i helgen, när det bjöds in till internationellt kafé. Många olika sorters kakor fanns på kaffebordet denna dag. Det var ett samarrangemang mellan Fägre församling, inom Svenska kyrkan, och ortens asylsökande.