19 feb 2014 06:00

23 jan 2015 14:32

För en ljusare tillvaro

Johnstone Makabwa (till vänster), rektor på skolan Soweto Academy i kåkstaden Kibera (Kenya), tar emot solenergilampor, som Dominic Gitong lämnar över. Gitong är projektledare för Givewatts – en organisation som jobbar med att dela ut lampor till skolor i Kenya. Tanken är att eleverna ska få låna hem solenergilamporna, som oftast ersätter fotogenlampor, för att ha en dräglig miljö att läsa läxorna i. Det finns ingen el i plåtskjulen i Kibera. Soweto Academy är skola nummer två som får hjälp av organisationen. Kyrkornas Second hand i Mariestad har varit med och sponsrat dessa lampor. Hjälpen består också av andra insatser, man har exempelvis betalat en vattenpump åt skolan.

Inblandad i hjälpen är också föreningen Power Womens Vänner, där Mariestadsbon Bo Björk är kassör. De jobbar framför allt med hivpositiva kvinnor i Kibera.

Johnstone Makabwa (till vänster), rektor på skolan Soweto Academy i kåkstaden Kibera (Kenya), tar emot solenergilampor, som Dominic Gitong lämnar över. Gitong är projektledare för Givewatts – en organisation som jobbar med att dela ut lampor till skolor i Kenya. Tanken är att eleverna ska få låna hem solenergilamporna, som oftast ersätter fotogenlampor, för att ha en dräglig miljö att läsa läxorna i. Det finns ingen el i plåtskjulen i Kibera. Soweto Academy är skola nummer två som får hjälp av organisationen. Kyrkornas Second hand i Mariestad har varit med och sponsrat dessa lampor. Hjälpen består också av andra insatser, man har exempelvis betalat en vattenpump åt skolan.

Inblandad i hjälpen är också föreningen Power Womens Vänner, där Mariestadsbon Bo Björk är kassör. De jobbar framför allt med hivpositiva kvinnor i Kibera.