11 feb 2014 06:00

07 jan 2015 11:55

Tänder och demens – tema på PRO-möte

28 medlemmar kunde hälsas välkomna till Hova PRO:s månadsmöte i församlingshemmet måndagen den 3 februari. Före ordinarie möte fick de information av Ninna från folktandvården. Hon visade hur, när och hur ofta man bör sköta sin munhygien. Numera är det inte så vanligt att tandläkare behöver sätta in helproteser, detta tack vare en god balans mellan tandläkarens och egna insatser.

Efter kaffepaus blev det mer information, av Ingela och Mia från demensvården. De talade såväl om sjukdomen som om vården, en information som gav åhörarna mycket att tänka på.

Sedan följde mötesförhandlingar. Rapport gavs om veterantävlingen, som hålls den 21 mars på hemmaplan då Hova möter Timmersdala. Information om att mattcurlingen skulle starta. Kassören gav en liten rapport om det ekonomiska läget. Studieorganisatören gav en kort information om den delen av verksamheten. Ordföranden tackade samtliga närvarade för en innehållsrik eftermiddag och önskade se dem alla igen vid årsmötet i mars.

28 medlemmar kunde hälsas välkomna till Hova PRO:s månadsmöte i församlingshemmet måndagen den 3 februari. Före ordinarie möte fick de information av Ninna från folktandvården. Hon visade hur, när och hur ofta man bör sköta sin munhygien. Numera är det inte så vanligt att tandläkare behöver sätta in helproteser, detta tack vare en god balans mellan tandläkarens och egna insatser.

Efter kaffepaus blev det mer information, av Ingela och Mia från demensvården. De talade såväl om sjukdomen som om vården, en information som gav åhörarna mycket att tänka på.

Sedan följde mötesförhandlingar. Rapport gavs om veterantävlingen, som hålls den 21 mars på hemmaplan då Hova möter Timmersdala. Information om att mattcurlingen skulle starta. Kassören gav en liten rapport om det ekonomiska läget. Studieorganisatören gav en kort information om den delen av verksamheten. Ordföranden tackade samtliga närvarade för en innehållsrik eftermiddag och önskade se dem alla igen vid årsmötet i mars.