04 feb 2014 21:27

07 jan 2015 12:08

Bra start på PRO-året i Tidan

Över 50 personer kom till den första samlingen för året med PRO Tidan. Programmet började med servering av en välkomponerad buffé. Ordföranden, kassören och sekreteraren informerade om aktuella frågor.

Trubaduren Jimmy Andersson underhöll med ett blandat program; lite rock, visor och schlagers. Flera nya medlemmar gick med i föreningen.

Sammankomsten avslutades med dragning av ringlotteriet och en påminnelse om årsmötet i februari.

Över 50 personer kom till den första samlingen för året med PRO Tidan. Programmet började med servering av en välkomponerad buffé. Ordföranden, kassören och sekreteraren informerade om aktuella frågor.

Trubaduren Jimmy Andersson underhöll med ett blandat program; lite rock, visor och schlagers. Flera nya medlemmar gick med i föreningen.

Sammankomsten avslutades med dragning av ringlotteriet och en påminnelse om årsmötet i februari.