14 jan 2014 06:00

07 jan 2015 12:08

Kina-upplevelser på SPF-möte

När medlemmarna i Gullspång-Hova SPF samlades till årets första möte gavs både nyttig information om Patientnämnden genom Gunnar Ekberg och en intressant reseberättelse från Kina av paren Persson/Eriksson.

Ekberg berättade utförligt om Patientnämnden, som finns där för oss vid upplevd felbehandling eller misstänkt vårdskada. Den driver frågan vidare även om anmälaren vill vara anonym. Man gör dock inga medicinska bedömningar. Nämnden är fristående från vården och har givetvis tystnadsplikt. Åhörarna fick bland annat veta att i Västra Götalandsregionen finns fyra patientnämnder varav en i Mariestad. Ledamöterna är förtroendevalda politiker.

Efter kaffepaus gavs en intressant reseberättelse, kompletterad med ett bildspel, från paren Anna-Lena och Arne Perssons och Kerstin och Ronny Erikssons Kinaresa, med besök i Beijing med Sommarpalatset, Himmelens tempel, Himmelska fridens torg, Förbjudna staden och Kinesiska muren, vidare via Terrakottaarmen för att avsluta i Guilin med Karpfiske och de fantastiska Sockertoppsbergen.

När medlemmarna i Gullspång-Hova SPF samlades till årets första möte gavs både nyttig information om Patientnämnden genom Gunnar Ekberg och en intressant reseberättelse från Kina av paren Persson/Eriksson.

Ekberg berättade utförligt om Patientnämnden, som finns där för oss vid upplevd felbehandling eller misstänkt vårdskada. Den driver frågan vidare även om anmälaren vill vara anonym. Man gör dock inga medicinska bedömningar. Nämnden är fristående från vården och har givetvis tystnadsplikt. Åhörarna fick bland annat veta att i Västra Götalandsregionen finns fyra patientnämnder varav en i Mariestad. Ledamöterna är förtroendevalda politiker.

Efter kaffepaus gavs en intressant reseberättelse, kompletterad med ett bildspel, från paren Anna-Lena och Arne Perssons och Kerstin och Ronny Erikssons Kinaresa, med besök i Beijing med Sommarpalatset, Himmelens tempel, Himmelska fridens torg, Förbjudna staden och Kinesiska muren, vidare via Terrakottaarmen för att avsluta i Guilin med Karpfiske och de fantastiska Sockertoppsbergen.