23 dec 2013 06:00

23 jan 2015 14:29

Julfest med lucia och mat

TÖREBODA

Årets julfest i SPF Törebodabygden hölls måndagen den 16 december. Ordföranden Kurt Karlsson hälsade alla hjärtligt välkomna.

Festen började med att musikanterna Lars, Tord, Sten och Tell-Erik spelade julmusik under tiden som gästerna släntrade in. Gemytet stegrades för varje stycke. Därefter avsmakades julbordet till allas belåtenhet. Lucia, tärnor och stjärngosse från Fredsbergs skola kom på besök och underhöll med sång till pianoackompanjemang. De sjöng de vackra traditionsenliga sångerna för gästerna och applåderades flitigt.

Samvaron fortsatte sedan över en kopp kaffe kompletterad med musik och allsång. Alla önskade sedan varandra en god jul och ett gott nytt år.

Årets julfest i SPF Törebodabygden hölls måndagen den 16 december. Ordföranden Kurt Karlsson hälsade alla hjärtligt välkomna.

Festen började med att musikanterna Lars, Tord, Sten och Tell-Erik spelade julmusik under tiden som gästerna släntrade in. Gemytet stegrades för varje stycke. Därefter avsmakades julbordet till allas belåtenhet. Lucia, tärnor och stjärngosse från Fredsbergs skola kom på besök och underhöll med sång till pianoackompanjemang. De sjöng de vackra traditionsenliga sångerna för gästerna och applåderades flitigt.

Samvaron fortsatte sedan över en kopp kaffe kompletterad med musik och allsång. Alla önskade sedan varandra en god jul och ett gott nytt år.