17 dec 2013 06:00

23 jan 2015 14:28

Skinka och klappar lottades ut på möte

Årets sista möte med PRO i Töreboda inleddes av PRO-kören som framförde flera julsånger. Traditionsenligt deklamerade Ragnar Johansson ”Tomten” av Viktor Rydberg. Därpå följde en del information, bland annat refererade Mariann Blom från KPR om gatubelysningen i samhället och kvalitetsuppföljning om hemvården i kommunen. Jan-Erik Rosander rapporterade om en cirkel i trafikkunskap som just avslutats och han avtackades av cirkeldeltagarna.

Så vidtog ett skink- och julklappslotteri. Det var många som fick ett gott tillskott till julbordet eller ett paket att öppna. Sedan inriktade man sig på det utlovade luciabesöket, men tyvärr var väntan förgäves. Den mänskliga faktorn spelade in och ingen lucia dök upp. Föreningen har fått löfte om kompensation senare. et hela avslutades med kaffe, och Margith Lindholm önskade alla en riktigt god jul och gott nytt år!

Årets sista möte med PRO i Töreboda inleddes av PRO-kören som framförde flera julsånger. Traditionsenligt deklamerade Ragnar Johansson ”Tomten” av Viktor Rydberg. Därpå följde en del information, bland annat refererade Mariann Blom från KPR om gatubelysningen i samhället och kvalitetsuppföljning om hemvården i kommunen. Jan-Erik Rosander rapporterade om en cirkel i trafikkunskap som just avslutats och han avtackades av cirkeldeltagarna.

Så vidtog ett skink- och julklappslotteri. Det var många som fick ett gott tillskott till julbordet eller ett paket att öppna. Sedan inriktade man sig på det utlovade luciabesöket, men tyvärr var väntan förgäves. Den mänskliga faktorn spelade in och ingen lucia dök upp. Föreningen har fått löfte om kompensation senare. et hela avslutades med kaffe, och Margith Lindholm önskade alla en riktigt god jul och gott nytt år!