10 dec 2013 06:00

07 jan 2015 12:07

Syföreningsauktion med fint resultat

Det miserabla vädret med storm och yrsnö medförde att Pastoratsgården i Björsäter inte var helt fullsatt när Björsäters kyrkliga syförening anordnade sin årliga auktion.

Kvällen inleddes med att komminister Anders Erngren höll en kort andakt innan kaffeservering och försäljning av en mängd skänkta lotterier tog vid. Carl-Olof Olsson svingade sedan klubban när det gällde försäljning av förfärdigade arbeten liksom en mängd bakverk av olika slag. Med säker hand såg han till att köplusten var stor.

Syföreningens medlemmar gör under året ett fantastiskt arbete och tillsammans med alla de gåvor som givmilda församlingsbor skänker till denna kväll så kom det slutliga resultatet att utgöra drygt 33 000 kronor. Av inkomna medel skänker sedan föreningen varje år till olika välgörande organisationer och av föregående års intäkter fördelades hela 40 000 kronor enligt följande: Hela världen 15 000 kr, Hospice Gabriel 7 000 kr, Stadsmissionen Göteborg 10 000 kr, Lepra mission 2 000 kr, IM 2 000 kr, SKUT 2 000 kr samt Amref (Flygande läkare) 2 000 kr.

Det miserabla vädret med storm och yrsnö medförde att Pastoratsgården i Björsäter inte var helt fullsatt när Björsäters kyrkliga syförening anordnade sin årliga auktion.

Kvällen inleddes med att komminister Anders Erngren höll en kort andakt innan kaffeservering och försäljning av en mängd skänkta lotterier tog vid. Carl-Olof Olsson svingade sedan klubban när det gällde försäljning av förfärdigade arbeten liksom en mängd bakverk av olika slag. Med säker hand såg han till att köplusten var stor.

Syföreningens medlemmar gör under året ett fantastiskt arbete och tillsammans med alla de gåvor som givmilda församlingsbor skänker till denna kväll så kom det slutliga resultatet att utgöra drygt 33 000 kronor. Av inkomna medel skänker sedan föreningen varje år till olika välgörande organisationer och av föregående års intäkter fördelades hela 40 000 kronor enligt följande: Hela världen 15 000 kr, Hospice Gabriel 7 000 kr, Stadsmissionen Göteborg 10 000 kr, Lepra mission 2 000 kr, IM 2 000 kr, SKUT 2 000 kr samt Amref (Flygande läkare) 2 000 kr.