06 dec 2013 06:00

07 jan 2015 11:53

Aktiesparare fick bolagsfakta

MARIESTAD

Vid årets sista månadsmöte hos Aktiespararna i Mariestad som samlat 60-talet medlemmar presenterades Indutrade av Claes Hjalmarsson och Industrivärden av Anders Gustavsson.

Hjalmarsson berättade att Indutrade grundades 1978 och introducerades på börsen 2005. Man äger närmare 200 nischade små dotterbolag. Företaget köper bolagen och behåller dem. Sedan 1978 har man endast sålt tre bolag. Totalt är 4 300 personer sysselsatta inom koncernen, men endast åtta personer arbetar på Indutrade.

Gustavsson informerade om Industrivärden, som bildades av Handelsbanken 1944 för att förvalta de aktieposter som banken övertagit under 1930-talet. Många gamla kända bolag har delägts av Industrivärden, till exempel Fagersta, Gullhögen, PLM och Bahco. I dag är Industrivärden stora ägare i SHB, SSAB, Volvo, Ericsson, Skanska, Sandvik, ICA-gruppen och SCA. Som stor ägare har man styrelseposter i samtliga bolag och tar aktiv del i skötseln av bolagen. Industrivärden har cirka 50 000 aktieägare.

Vid årets sista månadsmöte hos Aktiespararna i Mariestad som samlat 60-talet medlemmar presenterades Indutrade av Claes Hjalmarsson och Industrivärden av Anders Gustavsson.

Hjalmarsson berättade att Indutrade grundades 1978 och introducerades på börsen 2005. Man äger närmare 200 nischade små dotterbolag. Företaget köper bolagen och behåller dem. Sedan 1978 har man endast sålt tre bolag. Totalt är 4 300 personer sysselsatta inom koncernen, men endast åtta personer arbetar på Indutrade.

Gustavsson informerade om Industrivärden, som bildades av Handelsbanken 1944 för att förvalta de aktieposter som banken övertagit under 1930-talet. Många gamla kända bolag har delägts av Industrivärden, till exempel Fagersta, Gullhögen, PLM och Bahco. I dag är Industrivärden stora ägare i SHB, SSAB, Volvo, Ericsson, Skanska, Sandvik, ICA-gruppen och SCA. Som stor ägare har man styrelseposter i samtliga bolag och tar aktiv del i skötseln av bolagen. Industrivärden har cirka 50 000 aktieägare.