02 dec 2013 06:00

23 jan 2015 14:28

Föräldraförening på gång igen

Hörselskadades föräldraförening i Skaraborg är på gång att återbildas efter några år i vila. Föräldrar till hörselskadade barn i Skaraborg har träffas och visat stort intresse för att starta föreningen på nytt.

Tidigare ledamoten, Yvonne Karlsson, deltog och berättade om vilket starkt stöd föräldraföreningen varit tidigare och vad mycket trevligt man hade på de olika träffar som anordnades. Exempel på aktiviteter var utlandsresor, fjällresor och helgkurser. Hon betonade det stora värdet, för både föräldrar och barn, i att träffas.

Från HRF-distriktet deltog Agne Fröjdh med goda råd och information om det stöd föräldraföreningen kan räkna med att få från distriktet.

Samtliga närvarande enades om att arbeta vidareför att få en aktiv förening.

Hörselskadades föräldraförening i Skaraborg är på gång att återbildas efter några år i vila. Föräldrar till hörselskadade barn i Skaraborg har träffas och visat stort intresse för att starta föreningen på nytt.

Tidigare ledamoten, Yvonne Karlsson, deltog och berättade om vilket starkt stöd föräldraföreningen varit tidigare och vad mycket trevligt man hade på de olika träffar som anordnades. Exempel på aktiviteter var utlandsresor, fjällresor och helgkurser. Hon betonade det stora värdet, för både föräldrar och barn, i att träffas.

Från HRF-distriktet deltog Agne Fröjdh med goda råd och information om det stöd föräldraföreningen kan räkna med att få från distriktet.

Samtliga närvarande enades om att arbeta vidareför att få en aktiv förening.