29 nov 2013 06:00

23 jan 2015 14:28

Dansant möte med PRO

Ordförande Ragnhild Strindevall hälsade medlemmar i PRO Mariestad samt gäster välkomna till mötet på Rotundan. Efter PROlogens inledande sångprogram vidtog förhandlingar med beslut om verksamhetsplan, budget och medlemsavgift.

Hans-Erik Lundkvist var gäst från PRO Skaraborg, Han talade om föreningslivet som en viktig del i pensionärernas vardag och att det gör folk friskare. Åhörarna fick uppmaningen att marknadsföra PRO:s verksamhet bättre.

Mötet beslöt att fastställa styrelsens föreslag till budget och oförändrad medlemsavgift. Val gjordes till dans-, program- och resekommittéer.

Thage och Irene Lindh fick en orkidé som tack för många års insatser. Efter kaffet återkom Hans-Erik Lundkvist. Han och hans fru Elsebritt gav ett smakprov på sittdans. Under många skratt övades på olika dansturer som gav motion åt såväl kropp som huvud. Mötesdeltagarna fick pröva på både lugna och snabba danser. Av publikens reaktion att döma var det ett populärt program.

Ordförande Ragnhild Strindevall hälsade medlemmar i PRO Mariestad samt gäster välkomna till mötet på Rotundan. Efter PROlogens inledande sångprogram vidtog förhandlingar med beslut om verksamhetsplan, budget och medlemsavgift.

Hans-Erik Lundkvist var gäst från PRO Skaraborg, Han talade om föreningslivet som en viktig del i pensionärernas vardag och att det gör folk friskare. Åhörarna fick uppmaningen att marknadsföra PRO:s verksamhet bättre.

Mötet beslöt att fastställa styrelsens föreslag till budget och oförändrad medlemsavgift. Val gjordes till dans-, program- och resekommittéer.

Thage och Irene Lindh fick en orkidé som tack för många års insatser. Efter kaffet återkom Hans-Erik Lundkvist. Han och hans fru Elsebritt gav ett smakprov på sittdans. Under många skratt övades på olika dansturer som gav motion åt såväl kropp som huvud. Mötesdeltagarna fick pröva på både lugna och snabba danser. Av publikens reaktion att döma var det ett populärt program.