25 nov 2013 13:00

07 jan 2015 11:52

Välgörande tal för aktiva seniorer

Till månadsmötet onsdagen den 13 november hade Lars Nolberger bjudits in för att tala om hjälpverksamheten i Pakrouijs. Den firade förra året 20-årsjubileum, men behövs fortfarande. Allt som skänks kommer till användning, sa Lars. Den blommiga släpkärran som använts så länge är utsliten och ersatt av en ny – utan blommor.

Verksamheten består av utdelning av kläder, godis och kramdjur. Man driver också en second hand-butik där gåvor från Mariestad säljs. Denna butik i Pakrouijs har nio anställda. I Sverige finns inga anställda utan bara frivilligarbetare. Litauens första handikappcenter har startat med hjälp av intäkter från second hand-butiken här.

Att Lars och hans verksamhet är välkänd och populär märktes väl vid den avslutande kaffestunden.

Till månadsmötet onsdagen den 13 november hade Lars Nolberger bjudits in för att tala om hjälpverksamheten i Pakrouijs. Den firade förra året 20-årsjubileum, men behövs fortfarande. Allt som skänks kommer till användning, sa Lars. Den blommiga släpkärran som använts så länge är utsliten och ersatt av en ny – utan blommor.

Verksamheten består av utdelning av kläder, godis och kramdjur. Man driver också en second hand-butik där gåvor från Mariestad säljs. Denna butik i Pakrouijs har nio anställda. I Sverige finns inga anställda utan bara frivilligarbetare. Litauens första handikappcenter har startat med hjälp av intäkter från second hand-butiken här.

Att Lars och hans verksamhet är välkänd och populär märktes väl vid den avslutande kaffestunden.