22 nov 2013 20:11

07 jan 2015 11:52

Höstmöte med populär bingo

Ordförande Ingemar Åsberg hälsade drygt 30 medlemmar välkomna till PRO Otterbäckens höstmöte, som startade med sedvanliga förhandlingar. Åsberg redogjorde för en ordförandekonferens i Skövde och distriktets höstmöte i Knistad, där det bland annat beslutades att medlemsavgiften förblir oförändrad för 2014. Vidare beslutades att skicka tillbaka 200 Trippelskraplotter, då de är mycket svåra att skrapa och därför svårsålda. Solveig Skoglund redogjorde för ett förslag till budget för 2014. Förslaget godkändes.

Till sist gavs information om auktionen den 24 november och om julfesten den 10 december.

Därefter intogs kaffe med smörgås och till sist tog Viola Hall över ordet och det spelades Bingo till mångas stora förtjusning. Efter drygt två timmar kunde var och en gå hem nöjda och tillfreds med årets höstmöte.

Ordförande Ingemar Åsberg hälsade drygt 30 medlemmar välkomna till PRO Otterbäckens höstmöte, som startade med sedvanliga förhandlingar. Åsberg redogjorde för en ordförandekonferens i Skövde och distriktets höstmöte i Knistad, där det bland annat beslutades att medlemsavgiften förblir oförändrad för 2014. Vidare beslutades att skicka tillbaka 200 Trippelskraplotter, då de är mycket svåra att skrapa och därför svårsålda. Solveig Skoglund redogjorde för ett förslag till budget för 2014. Förslaget godkändes.

Till sist gavs information om auktionen den 24 november och om julfesten den 10 december.

Därefter intogs kaffe med smörgås och till sist tog Viola Hall över ordet och det spelades Bingo till mångas stora förtjusning. Efter drygt två timmar kunde var och en gå hem nöjda och tillfreds med årets höstmöte.