20 nov 2013 12:59

07 jan 2015 12:06

Fullsatt höstmöte med PRO Töreboda

Vid kaffeborden fanns inte en enda stol ledig när PRO:s egen kör stämningsfullt inledde med "Minns i november" som fick de grå molnen att släppa igenom en liten solglimt.

Mitt i framträdandet överraskade sångarna med att klä om och dansande och sjungande framföra ”Igelkottaskinnet” och ”Tycker du om mig” och avslutade med ”En ton från himlen” (Amazing grace) samt ”Nu går sista visan”.

Därefter vidtog mötesförhandlingarna som fastställde budget och verksamhetsplan för 2014 samt oförändrad medlemsavgift.

Rapporter från Höstmötet i PRO-distriktet Skaraborg, uppföljningsmöte Törebodafestivalen och PRO-vetarna där Törebodalaget vann första omgången. Dessutom påmindes om julmarknadsresan till Nora i december.

Mitt i framträdandet överraskade sångarna med att klä om och dansande och sjungande framföra ”Igelkottaskinnet” och ”Tycker du om mig” och avslutade med ”En ton från himlen” (Amazing grace) samt ”Nu går sista visan”.

Därefter vidtog mötesförhandlingarna som fastställde budget och verksamhetsplan för 2014 samt oförändrad medlemsavgift.

Rapporter från Höstmötet i PRO-distriktet Skaraborg, uppföljningsmöte Törebodafestivalen och PRO-vetarna där Törebodalaget vann första omgången. Dessutom påmindes om julmarknadsresan till Nora i december.