19 nov 2013 06:00

07 jan 2015 11:52

Om Gambia hos husmödrarna

MARIESTAD

Mariestads husmodersförening har haft månadsmöte den 13 november, där ordföranden Kerstin Poulsen hälsade ett 40-tal medlemmar välkomna.

Gäster för kvällen var Lars-Erik Andersson som visade bilder och berättade om sitt arbete i Gambia. Åhörarna konstaterade att han, och hans medarbetare, gjort en enastående insats för alla som var i behov av hjälp. De hade byggt upp skolor och kyrkor och tillhandahöll läkare och sjuksköterskor. Med containrar har de bland annat också fraktat ambulanser och andra saker till Gambia.

Mariestads husmodersförening har haft månadsmöte den 13 november, där ordföranden Kerstin Poulsen hälsade ett 40-tal medlemmar välkomna.

Gäster för kvällen var Lars-Erik Andersson som visade bilder och berättade om sitt arbete i Gambia. Åhörarna konstaterade att han, och hans medarbetare, gjort en enastående insats för alla som var i behov av hjälp. De hade byggt upp skolor och kyrkor och tillhandahöll läkare och sjuksköterskor. Med containrar har de bland annat också fraktat ambulanser och andra saker till Gambia.