18 nov 2013 06:00

23 jan 2015 14:27

SPF fick inblick i maktens korridorer

HOVA

"I maktens korridorer” var ämnet när Birgitta Karlsson besökte SPF och berättade om sina 15 år för Centerpartiet i riksdagen. När hon blev skaraborgare för drygt 40 år sedan lärde hon känna människorna genom engagemang i barnens skola och ortens vävstuga. På så sätt fick hon politiska uppdrag och blev känd i trakten; en förutsättning för att bli vald i ett riksdagsval.

Hon berättade såväl om vardagsslitet för riksdagsledamöter som om möten med världskändisar som Nelson Mandela och Kofi Annan och om resor både i Europa och i övriga världen, då hon sett mycket och träffat många intressanta människor.

Nu är hon engagerad i SPF, som hon menade är vårt fackförbund. Pensionärsorganisationer som driver äldrefrågor är viktiga och spelar roll, sa hon och uppmanade åhörarna att rösta när det är val.

Mötet skrivtolkades och den nya teleslingan i Hantverkshuset var på så alla hade möjlighet att ta del av det som sades. Det märktes att många kände till Birgitta som ”sin” riksdagskvinna och tog tillfälle till en pratstund med henne.

"I maktens korridorer” var ämnet när Birgitta Karlsson besökte SPF och berättade om sina 15 år för Centerpartiet i riksdagen. När hon blev skaraborgare för drygt 40 år sedan lärde hon känna människorna genom engagemang i barnens skola och ortens vävstuga. På så sätt fick hon politiska uppdrag och blev känd i trakten; en förutsättning för att bli vald i ett riksdagsval.

Hon berättade såväl om vardagsslitet för riksdagsledamöter som om möten med världskändisar som Nelson Mandela och Kofi Annan och om resor både i Europa och i övriga världen, då hon sett mycket och träffat många intressanta människor.

Nu är hon engagerad i SPF, som hon menade är vårt fackförbund. Pensionärsorganisationer som driver äldrefrågor är viktiga och spelar roll, sa hon och uppmanade åhörarna att rösta när det är val.

Mötet skrivtolkades och den nya teleslingan i Hantverkshuset var på så alla hade möjlighet att ta del av det som sades. Det märktes att många kände till Birgitta som ”sin” riksdagskvinna och tog tillfälle till en pratstund med henne.