Kontakt, lokalredaktioner

Töreboda

Östra Torggatan 3

Tel. 0506-74 79 61

Fax. 0506-713 54

Postadress: Box 87, 545 22 Töreboda

Lokalredaktör: Jenny Allvin

Redaktionellt material mejlas till toreboda@mariestadstidningen.se

Annonsmaterial mejlas till annons@mariestadstidningen.se

Kontantannonser: Annidas Bok och Papper

Familjesidematerial mejlas till familj@mariestadstidningen.se

Gullspång-Hova

Torggatan 13, Hova

Tel. 0506-74 79 65

Fax. 0506-352 60

Postadress: Torggatan 13, 548 32 Hova

Lokalredaktör: Owe Hermansson

Redaktionellt material mejlas till hova@mariestadstidningen.se eller gullspang@mariestadstidningen.se

Annonsmaterial mejlas till annons@mariestadstidningen.se

Kontantannonser: Colorama Gullspång, Gullspång och Hova Skoaffär, Hova

Familjesidematerial mejlas till familj@mariestadstidningen.se