13 jun 2017 06:00

13 jun 2017 06:00

Glädje och sorg i krigets skugga

ROMAN LÄSTAlf Ehn

Damkören i Chilbury
Jennifer Ryan
Forum

Under brinnande krig, våren 1940, vill kyrkoherden i den engelska byn Chilbury lägga ned kyrkokören. Damerna, varav många är ensamma då deras män är ute i kriget, bildar då en egen kör och hittar en viktig gemenskap under en fasansfull tid. Många reagerar med fasa på ”fruntimrens” tilltag men kvinnorna visar styrka. Kören blir viktig för hela byn.

Jennifer Ryans bok har en härlig inledning och fortsättningen blir bara bättre. Hon skildrar glädjen och sorgen i byn, beskriver intressanta personligheter och berättar om spännande händelser som präglar bygden i skuggan av kriget.

Historien berättas via brev och dagböcker från några av byns kvinnor: bland annat distriktssköterskan och änkan mrs Tilling, den brådmogna Ventia Winthrop och barnmorskan Edwina Paltry.

Ryan behärskar den konsten – också.

Under brinnande krig, våren 1940, vill kyrkoherden i den engelska byn Chilbury lägga ned kyrkokören. Damerna, varav många är ensamma då deras män är ute i kriget, bildar då en egen kör och hittar en viktig gemenskap under en fasansfull tid. Många reagerar med fasa på ”fruntimrens” tilltag men kvinnorna visar styrka. Kören blir viktig för hela byn.

Jennifer Ryans bok har en härlig inledning och fortsättningen blir bara bättre. Hon skildrar glädjen och sorgen i byn, beskriver intressanta personligheter och berättar om spännande händelser som präglar bygden i skuggan av kriget.

Historien berättas via brev och dagböcker från några av byns kvinnor: bland annat distriktssköterskan och änkan mrs Tilling, den brådmogna Ventia Winthrop och barnmorskan Edwina Paltry.

Ryan behärskar den konsten – också.