08 jun 2017 14:40

08 jun 2017 14:40

Intressant om högkänslighet

Läst

Roman
Orkidébarnet
Charlotta Lagerberg-Thunes
Kloster förlag

Orkidébarnet är den första av fyra böcker om högkänsliga Lo. Charlotta Lagerberg-Thunes skildrar flickans uppväxt i en familj där det krävs ständigt aktiva känslospröt för att undvika bråk. Kanske är det uppväxten som gör flickan högkänslig eller kanske är hon född sådan.

Lika duktig som huvudpersonen Lo är på att känna in sina egna och andras känslor, lika bra är Lagerberg-Thunes på att beskriva subtila känslotillstånd utan att det märks. Hon använder formuleringar som stannar kvar i minnet, till exempel ”det finns alltid ett innanför och ett utanför”, som återkommer flera gånger i romanen.

Jag ser fram emot nästa del, som även den ges ut på Kloster förlag i Lugnås.

Jennie Hilli Sjöqvist

Orkidébarnet är den första av fyra böcker om högkänsliga Lo. Charlotta Lagerberg-Thunes skildrar flickans uppväxt i en familj där det krävs ständigt aktiva känslospröt för att undvika bråk. Kanske är det uppväxten som gör flickan högkänslig eller kanske är hon född sådan.

Lika duktig som huvudpersonen Lo är på att känna in sina egna och andras känslor, lika bra är Lagerberg-Thunes på att beskriva subtila känslotillstånd utan att det märks. Hon använder formuleringar som stannar kvar i minnet, till exempel ”det finns alltid ett innanför och ett utanför”, som återkommer flera gånger i romanen.

Jag ser fram emot nästa del, som även den ges ut på Kloster förlag i Lugnås.

Jennie Hilli Sjöqvist