11 maj 2017 11:46

11 maj 2017 11:46

Oväntat spännande om påveval

LÄST

Thriller
Konklaven
Robert Harris
Bookmark

Påven har dött och i Sixtinska kapellet i Rom låses 118 kardinaler från hela världen in för att välja en ny högsta företrädare för den katolska kyrkan.

Den så kallade konklaven drar ut på tiden och kardinal Lomeli, som leder ceremonin, befarar att omvärlden kommer att reagera negativt på en utdragen process.

Personligen har han börjat tvivla på sin relation till Gud och nu står han mitt i en ond cirkel av dolda sanningar, spekulationer och rävspel när brickorna i det intrikata spelet ska flyttas.

Man vill ju inte gärna tro att svek, korruption, skenhelighet och maktbegär skulle kunna finnas i dylika kretsar. Men efter genomläsning av denna oväntat spännande thriller kan man inte riktigt slå bort tankarna: Det skulle ju kunna gå till så här!

Slutligen får romanen ett värdigt slut i och med att Gud håller sitt vakande öga över härligheten. Den vita rökens välsignelse letar sig upp och ur skorstenen och de församlade på Petersplatsen jublar.

C. Lundh

Påven har dött och i Sixtinska kapellet i Rom låses 118 kardinaler från hela världen in för att välja en ny högsta företrädare för den katolska kyrkan.

Den så kallade konklaven drar ut på tiden och kardinal Lomeli, som leder ceremonin, befarar att omvärlden kommer att reagera negativt på en utdragen process.

Personligen har han börjat tvivla på sin relation till Gud och nu står han mitt i en ond cirkel av dolda sanningar, spekulationer och rävspel när brickorna i det intrikata spelet ska flyttas.

Man vill ju inte gärna tro att svek, korruption, skenhelighet och maktbegär skulle kunna finnas i dylika kretsar. Men efter genomläsning av denna oväntat spännande thriller kan man inte riktigt slå bort tankarna: Det skulle ju kunna gå till så här!

Slutligen får romanen ett värdigt slut i och med att Gud håller sitt vakande öga över härligheten. Den vita rökens välsignelse letar sig upp och ur skorstenen och de församlade på Petersplatsen jublar.

C. Lundh