18 maj 2016 10:06

18 maj 2016 10:06

Lynley löser ett giftigt fall

DECKARE LÄSTAlf Ehn

Oanade konsekvenser
Elisabeth George
Norstedts

Bill Goldacre hoppar från en klippa och tar livet av sig, vilket får stora konsekvenser för hans familj. En tid senare sker ett mord på författaren Clare Abbott i Cambridge. Hennes personliga assistent Caroline Goldacre är mamma till Bill. Förläggaren Rory Statham misstänker att det finns ett samband. Kriminalinspektören Thomas Lynley och assistenten Barbara Havers tar sig an fallet. Havers är i onåd hos sin chef och får med sig en kollega (Winston Nkata) när hon ska undersöka fallet. De börjar nysta och finner många dystra hemligheter. Sanningen är långt från den som många trodde från början.

Elisabeth Georges böcker innehåller det mesta; en bra historia med många underliggande faktorer, spännande karaktärer och den ständiga kampen inom polisen. ”Oanade konsekvenser” är inget undantag.

Bill Goldacre hoppar från en klippa och tar livet av sig, vilket får stora konsekvenser för hans familj. En tid senare sker ett mord på författaren Clare Abbott i Cambridge. Hennes personliga assistent Caroline Goldacre är mamma till Bill. Förläggaren Rory Statham misstänker att det finns ett samband. Kriminalinspektören Thomas Lynley och assistenten Barbara Havers tar sig an fallet. Havers är i onåd hos sin chef och får med sig en kollega (Winston Nkata) när hon ska undersöka fallet. De börjar nysta och finner många dystra hemligheter. Sanningen är långt från den som många trodde från början.

Elisabeth Georges böcker innehåller det mesta; en bra historia med många underliggande faktorer, spännande karaktärer och den ständiga kampen inom polisen. ”Oanade konsekvenser” är inget undantag.