07 okt 2015 06:00

07 okt 2015 06:00

Överraskande dikeskörning

KRIMINALROMANC. Lundh

Blod salt vatten
Denise Mina
Forum

Jag brukar framhålla Denise Mina som en av de bättre nutida brittiska deckarförfattarna. Men här har hon tagit i för mycket i ambitionen att skriva något mer ”litterärt” och det känns som om inte bara hon gått vilse; flera gånger tappade jag fokus och intresse under läsningen.

En misstänkt kokainsmugglare försvinner spårlöst. En kriminell torped får skuldkänslor. Kriminalinspektör Alex Morrow söker efter spår längs den skotska västkusten.

En märklig och mycket överraskande dikeskörning av Mina.

Jag brukar framhålla Denise Mina som en av de bättre nutida brittiska deckarförfattarna. Men här har hon tagit i för mycket i ambitionen att skriva något mer ”litterärt” och det känns som om inte bara hon gått vilse; flera gånger tappade jag fokus och intresse under läsningen.

En misstänkt kokainsmugglare försvinner spårlöst. En kriminell torped får skuldkänslor. Kriminalinspektör Alex Morrow söker efter spår längs den skotska västkusten.

En märklig och mycket överraskande dikeskörning av Mina.