07 aug 2015 06:00

07 aug 2015 06:00

En musikbok till husbehov

BOK

Gunnar Törngren bor i Skövde men är medlem i Visans vänner i Mariestad.

Han har skrivit en bok med namnet Husbehovstrubaduren.

Gunnar Törngren beskriver själv boken om hur det kan vara att vara en just lagom falsksjungande husbehovstrubadur utan egentlig publik.

– Det är en kåserande, humoristisk och stundtals filosofisk bok och ett exempel på en mycket lyckad icke-karriär, menar Gunnar Törngren.

Han menar att läsaren även kan ta del av musikens och språkets väsen.

– Alla som utövar någon form av musik kommer att känna igen sig men även alla som ägnar sig åt poesi eller har ett allmänt intresse av språket får behållning.

Författaren bjuder också på en enkel, effektiv och lustfylld minigitarrkurs och ett test på läsarens spelbehov.

Gunnar Törngren bor i Skövde men är medlem i Visans vänner i Mariestad.

Han har skrivit en bok med namnet Husbehovstrubaduren.

Gunnar Törngren beskriver själv boken om hur det kan vara att vara en just lagom falsksjungande husbehovstrubadur utan egentlig publik.

– Det är en kåserande, humoristisk och stundtals filosofisk bok och ett exempel på en mycket lyckad icke-karriär, menar Gunnar Törngren.

Han menar att läsaren även kan ta del av musikens och språkets väsen.

– Alla som utövar någon form av musik kommer att känna igen sig men även alla som ägnar sig åt poesi eller har ett allmänt intresse av språket får behållning.

Författaren bjuder också på en enkel, effektiv och lustfylld minigitarrkurs och ett test på läsarens spelbehov.