06 aug 2015 12:30

06 aug 2015 12:39

Viktig bok om viktigt ämne

Mariestadsbördig professor skriver om genmodifierade grödor

Roland von Bothmer, född och uppvuxen i Leksberg, är en av författarna till den nyutkomna boken ”Bortom GMO”. Där redovisas hur man med ny genteknik skulle kunna förena ett hållbart jordbruk med stora miljövinster. En föråldrad lagstiftning sätter dock stopp för utvecklingen.

Få ämnen väcker så starka känslor som frågan om genmodifierade växter. Förespråkare och motståndare accepterar inte varandras argument och talar ofta förbi varandra. För allmänheten är det därför nästan omöjligt att bilda sig en egen uppfattning.

Nu finns en bok som på ett populärvetenskapligt och pedagogiskt sätt redovisar resultatet av den oberoende genforskningen och dess möjligheter. På initiativ av Kungliga Vetenskapsakademien har Roland von Bothmer tillsammans med två kollegor – samtliga medlemmar i akademien – skrivit ”Bortom GMO. Vetenskap och växtförädling för ett hållbart jordbruk.”

Författarna konstaterar att genmodifiering skulle kunna bidra till ett mer resurssnålt och mer miljövänligt jordbruk och ger många exempel på hur det skulle kunna gå till. Här ges några exempel.

Genom att förädla grödor så att de tål ogräsmedel, skulle man inte behöva plöja eller harva åkerjorden och det skulle vara möjligt att så utan markberedning. De positiva konsekvenserna blir att dieselförbrukning, markpackning och näringsläckage radikalt minskar, behovet av konstgödsel reduceras, vattenhushållningen förbättras och den biologiska mångfalden ökar.

Det skulle också vara fullt möjligt att framställa perenna – alltså fleråriga – brödsäds- och oljeväxter, som klarar sig helt utan eller med betydligt mindre ogräsbesprutning.

Författarnas slutsats är att det bara är genom tillit till vetenskapens möjligheter som vi i Sverige och Europa kan hänga med i den utveckling, som på en del håll kommit ganska långt. I USA odlas exempelvis redan i dag 40 procent av jorden plöjningsfritt.

De konstaterar också att det i dag inte råder någon vetenskaplig osäkerhet när det gäller genteknisk växtförädling. Risken med den är inte större än med annan teknik – det är användningen av den som kan bli fel.

Boken riktar sig till såväl politiker, opinionsbildare och jordbrukare som till oss alla, i egenskap av konsumenter.

Få ämnen väcker så starka känslor som frågan om genmodifierade växter. Förespråkare och motståndare accepterar inte varandras argument och talar ofta förbi varandra. För allmänheten är det därför nästan omöjligt att bilda sig en egen uppfattning.

Nu finns en bok som på ett populärvetenskapligt och pedagogiskt sätt redovisar resultatet av den oberoende genforskningen och dess möjligheter. På initiativ av Kungliga Vetenskapsakademien har Roland von Bothmer tillsammans med två kollegor – samtliga medlemmar i akademien – skrivit ”Bortom GMO. Vetenskap och växtförädling för ett hållbart jordbruk.”

Författarna konstaterar att genmodifiering skulle kunna bidra till ett mer resurssnålt och mer miljövänligt jordbruk och ger många exempel på hur det skulle kunna gå till. Här ges några exempel.

Genom att förädla grödor så att de tål ogräsmedel, skulle man inte behöva plöja eller harva åkerjorden och det skulle vara möjligt att så utan markberedning. De positiva konsekvenserna blir att dieselförbrukning, markpackning och näringsläckage radikalt minskar, behovet av konstgödsel reduceras, vattenhushållningen förbättras och den biologiska mångfalden ökar.

Det skulle också vara fullt möjligt att framställa perenna – alltså fleråriga – brödsäds- och oljeväxter, som klarar sig helt utan eller med betydligt mindre ogräsbesprutning.

Författarnas slutsats är att det bara är genom tillit till vetenskapens möjligheter som vi i Sverige och Europa kan hänga med i den utveckling, som på en del håll kommit ganska långt. I USA odlas exempelvis redan i dag 40 procent av jorden plöjningsfritt.

De konstaterar också att det i dag inte råder någon vetenskaplig osäkerhet när det gäller genteknisk växtförädling. Risken med den är inte större än med annan teknik – det är användningen av den som kan bli fel.

Boken riktar sig till såväl politiker, opinionsbildare och jordbrukare som till oss alla, i egenskap av konsumenter.