07 apr 2017 06:00

07 apr 2017 06:00

Ranelid till Mariestad

LITTERATUR

Björn Ranelid kommer ut med sin 35:e bok ”Mitt sjätte sinne” i höst, men innan dess ger han sig ut på turné.

Mariestad är en av platserna som får besök av författaren, som ska tala om språkets och litteraturens ”oerhörda kraft och skönhet”, men också om människans tre okränkbara axiom: Hon bestämmer inte var hon ska födas, vilka hennes föräldrar är, hon föds i ett exemplar och kan inte ersättas.

Föredraget, som är ett av fem i Skaraborg, hålls på Karlsholme den 12 maj.

Mariestad är en av platserna som får besök av författaren, som ska tala om språkets och litteraturens ”oerhörda kraft och skönhet”, men också om människans tre okränkbara axiom: Hon bestämmer inte var hon ska födas, vilka hennes föräldrar är, hon föds i ett exemplar och kan inte ersättas.

Föredraget, som är ett av fem i Skaraborg, hålls på Karlsholme den 12 maj.