23 sep 2016 06:00

23 sep 2016 06:00

Bengt Olson berättar om kanalskulpturen

På söndag eftermiddag håller Pariskonstnären Bengt Olson, med fortsatt sommarboende i Sjötorp, föredrag i Sjötorps bygdegård om bakgrunden till och tillkomsten av skulpturen Vattentrappa.

Det var i samband med kanalens 175-årsjubileum som Bengt Olson ombads att göra en skulptur som skulle bli ett avtryck och något av ett landmärke för kanalen. Vattentrappa står i dag vid kanalkanten vid hamnplanen i Sjötorp, och är ett flitigt fotograferat objekt för turister.

– Jag har mest hört positiva saker om skulpturen och jag är stolt över den, men samtidigt kan det vara roligt att få berätta hela historien om hur den blev till, säger 86-årige Bengt Olson, som i nästa vecka lämnar Sjötorp för den här gången.

Eftersom Bengt Olsons syn i dag inte medger något måleri eller annat konstnärskap, är han dock fortfarande aktiv och vill gärna dela med sig av sitt rika liv genom att bland annat hålla föredrag.

Det var i samband med kanalens 175-årsjubileum som Bengt Olson ombads att göra en skulptur som skulle bli ett avtryck och något av ett landmärke för kanalen. Vattentrappa står i dag vid kanalkanten vid hamnplanen i Sjötorp, och är ett flitigt fotograferat objekt för turister.

– Jag har mest hört positiva saker om skulpturen och jag är stolt över den, men samtidigt kan det vara roligt att få berätta hela historien om hur den blev till, säger 86-årige Bengt Olson, som i nästa vecka lämnar Sjötorp för den här gången.

Eftersom Bengt Olsons syn i dag inte medger något måleri eller annat konstnärskap, är han dock fortfarande aktiv och vill gärna dela med sig av sitt rika liv genom att bland annat hålla föredrag.