08 jul 2016 06:00

08 jul 2016 06:00

Visläger ska locka unga

MARIESTAD: Vill lära ungdomar att skriva visor

I sommar får Mariestads ungdomar chansen att upptäcka visan under ett läger med låga trösklar.
– Det ska vara enkelt, kul och lustbetonat. Det är inte så märkligt att skriva visor, säger Håkan Hultin, ordförande för Riksförbudet Visan i Sverige.

I augusti kommer musikskolan i Mariestad att besökas av vispedagoger och etablerade visartister med målet att locka fler ungdomar till visans värld. Det är riksförbundet Visan i Sverige som anordnar ett två dagars läger där låtskrivande, vistolkning och gitarrteknik står på schemat. Bland pedagogerna finns bland andra Lennart Svensson och Simon Swahnström från Mariestad.

– Som gitarrlärare vill jag lära ut tekniker som ungdomarna kan utveckla och göra sin egen grej av. Och så vill jag visa dem vad ett bra komp kan göra med en låt. Jag hoppas att de förstår att visor är roligt att syssla med, säger Lennart.

Fel bild av visor

Håkan Hultin tror att ungdomars bild av visor är att det är gamla människor som sjunger Taube.

– Ungdomar skriver och sjunger, men de tänker inte i visor, säger han.

Under lägret kommer en bred mix av pedagoger att undervisa ungdomar i olika åldrar. För Håkan är det viktigt att pedagogerna inte bara är äldre musiker som har sjungit visor i hela sitt liv, utan att det även bland pedagogerna finns yngre förmågor. Målet är att väcka intresset för visan hos den yngre generationen.

– Vi vill hjälpa människor att uttrycka sig, de är duktigare än de anar! Det finns många unga och drivna personer i stan, det vill jag sätta en stor spotlight på, säger Håkan.

I augusti kommer musikskolan i Mariestad att besökas av vispedagoger och etablerade visartister med målet att locka fler ungdomar till visans värld. Det är riksförbundet Visan i Sverige som anordnar ett två dagars läger där låtskrivande, vistolkning och gitarrteknik står på schemat. Bland pedagogerna finns bland andra Lennart Svensson och Simon Swahnström från Mariestad.

– Som gitarrlärare vill jag lära ut tekniker som ungdomarna kan utveckla och göra sin egen grej av. Och så vill jag visa dem vad ett bra komp kan göra med en låt. Jag hoppas att de förstår att visor är roligt att syssla med, säger Lennart.

Fel bild av visor

Håkan Hultin tror att ungdomars bild av visor är att det är gamla människor som sjunger Taube.

– Ungdomar skriver och sjunger, men de tänker inte i visor, säger han.

Under lägret kommer en bred mix av pedagoger att undervisa ungdomar i olika åldrar. För Håkan är det viktigt att pedagogerna inte bara är äldre musiker som har sjungit visor i hela sitt liv, utan att det även bland pedagogerna finns yngre förmågor. Målet är att väcka intresset för visan hos den yngre generationen.

– Vi vill hjälpa människor att uttrycka sig, de är duktigare än de anar! Det finns många unga och drivna personer i stan, det vill jag sätta en stor spotlight på, säger Håkan.

  • Jennie Hilli-Sjöqvist