07 apr 2016 17:04

07 apr 2016 17:05

"Nu målar jag med hjärtat"

KONST: Intuitivt och meditativt måleri i Marieholmskyrkan

När Ing-Marie Sönne efter många år i yrket inte trodde att hon någonsin skulle måla mer hittade hon en ny metod. Vedic Art gjorde att hon kunde plocka fram sin kreativitet.

Ing-Marie Sönne målar intuitivt. Bilderna i akryl och tempera är abstrakta – oftast. Konstnären är faktiskt just nu på väg in i ett måleri där föreställande inslag blir vanligare. Men det är fortfarande känslor som förmedlas.

– Det är massor av känslor i bilderna. Betraktaren ser det den ser ... den som är väldigt intuitiv kan känna min känsla.

Vedic Art handlar om att ”måla bortom intellekt och tanke”. Ing-Marie Sönne fann metoden sedan hon drabbats av utbrändhet och trott att hon helt förlorat förmågan att måla. Det nya sättet hjälpte henne att plocka fram sin kreativitet, både i konsten och i livet.

– Det är en form av mindfulness, förklarar hon och berättar att hon inte har en aning om vad hon ska göra när hon går in i ateljén. Varken dukens storlek, verktyg eller kulör är bestämt.

– Förr målade jag med hjärnan, nu med hjärtat.

Småland och Halland

Ing-Marie bor i småländska Anderstorp och det är framför allt i Småland och Halland som hon tidigare har visat sina bilder. Men hon vill ”ha ut sina tavlor” och utställningen i Mariestad är den tredje i år.

Men hon känner inte samma press på sig, som tidigare då hon illustrerade såväl böcker som kort och strävade efter att vara en självständig egenföretagare. Några av bilderna från den tiden finns också med vid utställningen som öppnade i Marieholmskyrkan på torsdagskvällen.

– Det kan vara intressant att se skillnaden, säger hon.

Ing-Marie Sönne målar intuitivt. Bilderna i akryl och tempera är abstrakta – oftast. Konstnären är faktiskt just nu på väg in i ett måleri där föreställande inslag blir vanligare. Men det är fortfarande känslor som förmedlas.

– Det är massor av känslor i bilderna. Betraktaren ser det den ser ... den som är väldigt intuitiv kan känna min känsla.

Vedic Art handlar om att ”måla bortom intellekt och tanke”. Ing-Marie Sönne fann metoden sedan hon drabbats av utbrändhet och trott att hon helt förlorat förmågan att måla. Det nya sättet hjälpte henne att plocka fram sin kreativitet, både i konsten och i livet.

– Det är en form av mindfulness, förklarar hon och berättar att hon inte har en aning om vad hon ska göra när hon går in i ateljén. Varken dukens storlek, verktyg eller kulör är bestämt.

– Förr målade jag med hjärnan, nu med hjärtat.

Småland och Halland

Ing-Marie bor i småländska Anderstorp och det är framför allt i Småland och Halland som hon tidigare har visat sina bilder. Men hon vill ”ha ut sina tavlor” och utställningen i Mariestad är den tredje i år.

Men hon känner inte samma press på sig, som tidigare då hon illustrerade såväl böcker som kort och strävade efter att vara en självständig egenföretagare. Några av bilderna från den tiden finns också med vid utställningen som öppnade i Marieholmskyrkan på torsdagskvällen.

– Det kan vara intressant att se skillnaden, säger hon.