11 mar 2016 06:00

11 mar 2016 06:00

Nu och förr i fädernebygd

HEMBYGD: Årsskrift från aktiv förening

Nu är det 42:a numret ute. Ullervad-Leksbergs hembygdsförening har gjort det igen.

55 sidor om hemtrakterna; nutid och dåtid, välbekant och nyheter. Det är vad Ullervad-Leksbergs hembygdsförening bjuder sina medlemmar på när deras årsskrift nu kommit ut – den 42:a i ordningen.

Upplägget är sig likt. Skriften berättar om den egna föreningen. Evenemang, möten och aktiviteter av olika slag redovisas i såväl ord som bild. Från fjolåret finns förstås invigningen av den nya kulturstigen i Karleby med, till exempel. Och midsommarfirandet har också en självklar plats, liksom smidesdagen och julmarknaden.

Ett par artiklar handlar om praktiskt, handfast arbete som föreningens medlemmar jobbat med under verksamhetsåret. Reparationen av klockstapeln på kapellgärdet är ett exempel, takomläggningen på Persgården ett annat.

Men hembygdsföreningen kan dra nytta av kunskaper som medlemmarna besitter på fler sätt än de rent praktiska. Joakim Lilja, boende i Karleby och dessutom lärare vid institutionen för kulturvård för Göteborgs universitet i Mariestad, står för ett kapitel i årsskriften. Det handlar om kallmurning av natursten. Många har väl funderat på hur det gick till egentligen, att anlägga husgrunder, jordkällare och gärdesgårdar. I årsskriften ger Lilja svar, med exempel från den egna byn och trakten.

På tolv av sidorna ger klubbens egen historiker och författare, Åke Möller, en fortsättning på berättelsen om vattenkraften och vattenverken i Ullervad. Berättelsen om Soopens kvarn återkommer alltså, efter ett års uppehåll, och mer utlovas till nästa nummer.

55 sidor om hemtrakterna; nutid och dåtid, välbekant och nyheter. Det är vad Ullervad-Leksbergs hembygdsförening bjuder sina medlemmar på när deras årsskrift nu kommit ut – den 42:a i ordningen.

Upplägget är sig likt. Skriften berättar om den egna föreningen. Evenemang, möten och aktiviteter av olika slag redovisas i såväl ord som bild. Från fjolåret finns förstås invigningen av den nya kulturstigen i Karleby med, till exempel. Och midsommarfirandet har också en självklar plats, liksom smidesdagen och julmarknaden.

Ett par artiklar handlar om praktiskt, handfast arbete som föreningens medlemmar jobbat med under verksamhetsåret. Reparationen av klockstapeln på kapellgärdet är ett exempel, takomläggningen på Persgården ett annat.

Men hembygdsföreningen kan dra nytta av kunskaper som medlemmarna besitter på fler sätt än de rent praktiska. Joakim Lilja, boende i Karleby och dessutom lärare vid institutionen för kulturvård för Göteborgs universitet i Mariestad, står för ett kapitel i årsskriften. Det handlar om kallmurning av natursten. Många har väl funderat på hur det gick till egentligen, att anlägga husgrunder, jordkällare och gärdesgårdar. I årsskriften ger Lilja svar, med exempel från den egna byn och trakten.

På tolv av sidorna ger klubbens egen historiker och författare, Åke Möller, en fortsättning på berättelsen om vattenkraften och vattenverken i Ullervad. Berättelsen om Soopens kvarn återkommer alltså, efter ett års uppehåll, och mer utlovas till nästa nummer.