04 dec 2015 06:00

04 dec 2015 06:00

1950-tal – hela 2016

HISTORIA: Bildarkivets kalender är färdig

Svartvita bilder av bra kvalitet. Så ser 2016 ut i Mariestads bildarkivs tappning.

En måndagsmorgon i november, Vespaträff på BP vid Kungsgatan, cyklister på Sandbäcksvägen, grävarbete på Fisktorget ...

Det var några av motiven som klarade gallringen bland alla bilder från 1950-talet, när nästa års kalender skulle göras på Mariestads bildarkiv.

– Vi har omkring 1 500 bilder från 1950-talet, säger arkivansvarige Tomas Jiglind, och ett 60-tal av dem kunde funka kvalitetsmässigt; bli snygga i tryck.

Det var till sist bildkvalitén som fick avgöra, men motiven är förstås också viktiga. Det gäller att få en bra mix.

– Och så ville vi inte ta med bilder som finns med i andra sammanhang, som kanske känns lite uttjatade, säger bibliotekarie Kerstin Ask.

Det är de två som tillsammans valt ut bilderna. Vissa har de varit helt eniga om, andra inte. Som en liten kompromiss finns en utställning i stadsbibliotekets entré med ”bilder som inte fick plats” – också det ett urval förstås.

På uppslaget före själva kalenderdelen finns en flygbild över centrum. Tomas Jiglind tycker att det kan passa, inte minst som jämförelse till nästa år då almanackans tema blir 1960-talet.

– Det händer mycket i stan under de årtiondena, konstaterar han. Rivs och byggs nytt.

En måndagsmorgon i november, Vespaträff på BP vid Kungsgatan, cyklister på Sandbäcksvägen, grävarbete på Fisktorget ...

Det var några av motiven som klarade gallringen bland alla bilder från 1950-talet, när nästa års kalender skulle göras på Mariestads bildarkiv.

– Vi har omkring 1 500 bilder från 1950-talet, säger arkivansvarige Tomas Jiglind, och ett 60-tal av dem kunde funka kvalitetsmässigt; bli snygga i tryck.

Det var till sist bildkvalitén som fick avgöra, men motiven är förstås också viktiga. Det gäller att få en bra mix.

– Och så ville vi inte ta med bilder som finns med i andra sammanhang, som kanske känns lite uttjatade, säger bibliotekarie Kerstin Ask.

Det är de två som tillsammans valt ut bilderna. Vissa har de varit helt eniga om, andra inte. Som en liten kompromiss finns en utställning i stadsbibliotekets entré med ”bilder som inte fick plats” – också det ett urval förstås.

På uppslaget före själva kalenderdelen finns en flygbild över centrum. Tomas Jiglind tycker att det kan passa, inte minst som jämförelse till nästa år då almanackans tema blir 1960-talet.

– Det händer mycket i stan under de årtiondena, konstaterar han. Rivs och byggs nytt.