20 nov 2015 06:00

20 nov 2015 06:00

Prylar, prylar, prylar ...

HISTORIA

Västergötlands museum i Skara är landets tredje föremålsrikaste museum, med sina omkring 350 000 insamlade saker.

Det stora flertalet av dessa förvaras i ett magasin i anslutning till själva museet. Magasinet invigdes 1981.

En gång om året bjuds allmänheten in att titta på samlingarna – och på lördag är det dags för årets tillfälle. Personal finns på plats för att guida, visa, berätta och svara på eventuella frågor.

Det stora flertalet av dessa förvaras i ett magasin i anslutning till själva museet. Magasinet invigdes 1981.

En gång om året bjuds allmänheten in att titta på samlingarna – och på lördag är det dags för årets tillfälle. Personal finns på plats för att guida, visa, berätta och svara på eventuella frågor.