06 nov 2015 06:00

06 nov 2015 06:00

Vänlighet i skymningen

LITTERATUR

På måndag startar den Nordisk biblioteksveckan – ett årligt arrangemang över hela Norden, där måndagen utsetts till den stora högläsningsdagen för vuxna. Att bjuda in till ”Kura skymning” har blivit ett självklart novemberinslag på biblioteken, så också i Mariestad. Temat i år är ”Vänskap i Norden”.

Helt enligt senare års tradition medverkar elever från Vadsbogymnasiets estetprogram i det lokala kurandet.

På måndag startar den Nordisk biblioteksveckan – ett årligt arrangemang över hela Norden, där måndagen utsetts till den stora högläsningsdagen för vuxna. Att bjuda in till ”Kura skymning” har blivit ett självklart novemberinslag på biblioteken, så också i Mariestad. Temat i år är ”Vänskap i Norden”.

Helt enligt senare års tradition medverkar elever från Vadsbogymnasiets estetprogram i det lokala kurandet.