29 jan 2015 18:24

29 jan 2015 18:24

Kulturallians på väg att bildas

MARIESTAD

Mariestads kommuns nybildade kultur- och fritidsutskott beslutade på sitt första möte att bjuda in kulturföreningar som verkar i kommunen till diskussioner om framtida samarbete.

Målet är att en kulturallians ska bildas, där kommunen och kulturföreningarna arbetar enligt ett samverkansavtal. Ett liknande samarbete finns sedan tidigare med kommunens idrottsföreningar.

Tanken är att ett sådant samverkansavtal ska stå klart i april i år.

Mariestads kommuns nybildade kultur- och fritidsutskott beslutade på sitt första möte att bjuda in kulturföreningar som verkar i kommunen till diskussioner om framtida samarbete.

Målet är att en kulturallians ska bildas, där kommunen och kulturföreningarna arbetar enligt ett samverkansavtal. Ett liknande samarbete finns sedan tidigare med kommunens idrottsföreningar.

Tanken är att ett sådant samverkansavtal ska stå klart i april i år.