11 dec 2014 14:05

23 jan 2015 14:46

Äldreboende i Mariestad deltar i kulturexperiment

Med hjälp av en robot ska ett äldreboende i Mariestad besöka Akvarellmuseet på Tjörn.
– Roboten tittar, lyssnar, och ställer frågor åt de äldre, säger Peter Ljungstrand vid interaktiva institutet.

Om planerna går i lås ska ett äldreboende i Mariestad till våren kopplas upp, via internet, mot Nordiska Akvarellmuseet.

De äldre sitter bekvämt och följer det som sker via en cirka 170 centimeter hög robot, som nästan ser ut som en segway, som har en ipad som ”huvud”. Den är utrustad med kamera och mikrofon och styrs av de som tittar. När projektet blir verklighet kommer den alltså att dirigeras från äldreboendet i Mariestad. Skärmen på roboten blir deras ögon och allting kan följas på en storbildsskärm eller liknande på äldreboendet.

– Det går att föra en kommunikation med ljud. Tekniken finns och är testad. Just nu håller vi på och anpassar tekniken äldres behov, säger Peter Ljungstrand.

Att systemet ska vara enkelt att använda och att användarna inte ska behöva känna någon stress, är två viktiga kriterier.

Roboten blir som vilken besökare som helst på museet och kan exempelvis följa med på en guidad visning. Systemet är inte beroende av öppettider eller liknande. I teorin ska det gå att logga in sig och ta en tur, via roboten, genom utställningen när som helst på dygnet.

– Det finns ingen begränsning, när museet är stängt för besökare går det att köra runt även om larmet är på. Det reagerar på värme.

Fantasin begränsar

När väl systemet är utvärderat kan varje institution som har en liknande robot följas av någon som loggar in på en dator, och sedan följer aktiviteter hemifrån.

– Det är bara fantasin som begränsar vad systemet kan användas. Ekonomiskt handlar det inte om någon stor kostnad.

Interaktiva institutet är ett statligt forskningsinstitut, som bland annat tittar på vad ny teknik kan användas till ur ett humanistiskt perspektiv.

– Vi är även väldigt noga med att granska vilka risker ny teknik kan innebära.

Katrin Jedselius, verksamhetsutvecklare vid äldreomsorgen, gillar idén.

– Jag blev uppringd och fick frågan om vi ville vara med. Det låter jättespännande; det är viktigt att de äldre får ta del av kulturutbudet.

Vilket äldreboende är aktuellt för projektet?

– Det vet vi inte ännu, utan vill veta mer om förutsättningarna. Samtidigt måste allt ske på de äldres villkor. Det är för deras skull som vi gör det här.

Regionens kulturnämnd skjuter till 350 000 kronor till experimentet. Det följer den inslagna linjen på att göra kulturlivet tillgängligt även för de som har svårt att närvara fysiskt.

– Det är kul att ny teknik kan användas. Vi räknar med att det här ska öppna för många spännande projekt, men det är himla kul att Mariestad visade intresse och är först ut, säger ordföranden Alex Bergström (S).

Han tillägger att kulturnämnden tidigare har satsat stora resurser på att bland annat göra konserter tillgängliga på biografer, för att locka en större publik, som i normala fall inte kan se evenemangen på plats.

– Nu lyfts tanken ytterligare och åhöraren behöver inte vara passiv, säger Bergström.

Om planerna går i lås ska ett äldreboende i Mariestad till våren kopplas upp, via internet, mot Nordiska Akvarellmuseet.

De äldre sitter bekvämt och följer det som sker via en cirka 170 centimeter hög robot, som nästan ser ut som en segway, som har en ipad som ”huvud”. Den är utrustad med kamera och mikrofon och styrs av de som tittar. När projektet blir verklighet kommer den alltså att dirigeras från äldreboendet i Mariestad. Skärmen på roboten blir deras ögon och allting kan följas på en storbildsskärm eller liknande på äldreboendet.

– Det går att föra en kommunikation med ljud. Tekniken finns och är testad. Just nu håller vi på och anpassar tekniken äldres behov, säger Peter Ljungstrand.

Att systemet ska vara enkelt att använda och att användarna inte ska behöva känna någon stress, är två viktiga kriterier.

Roboten blir som vilken besökare som helst på museet och kan exempelvis följa med på en guidad visning. Systemet är inte beroende av öppettider eller liknande. I teorin ska det gå att logga in sig och ta en tur, via roboten, genom utställningen när som helst på dygnet.

– Det finns ingen begränsning, när museet är stängt för besökare går det att köra runt även om larmet är på. Det reagerar på värme.

Fantasin begränsar

När väl systemet är utvärderat kan varje institution som har en liknande robot följas av någon som loggar in på en dator, och sedan följer aktiviteter hemifrån.

– Det är bara fantasin som begränsar vad systemet kan användas. Ekonomiskt handlar det inte om någon stor kostnad.

Interaktiva institutet är ett statligt forskningsinstitut, som bland annat tittar på vad ny teknik kan användas till ur ett humanistiskt perspektiv.

– Vi är även väldigt noga med att granska vilka risker ny teknik kan innebära.

Katrin Jedselius, verksamhetsutvecklare vid äldreomsorgen, gillar idén.

– Jag blev uppringd och fick frågan om vi ville vara med. Det låter jättespännande; det är viktigt att de äldre får ta del av kulturutbudet.

Vilket äldreboende är aktuellt för projektet?

– Det vet vi inte ännu, utan vill veta mer om förutsättningarna. Samtidigt måste allt ske på de äldres villkor. Det är för deras skull som vi gör det här.

Regionens kulturnämnd skjuter till 350 000 kronor till experimentet. Det följer den inslagna linjen på att göra kulturlivet tillgängligt även för de som har svårt att närvara fysiskt.

– Det är kul att ny teknik kan användas. Vi räknar med att det här ska öppna för många spännande projekt, men det är himla kul att Mariestad visade intresse och är först ut, säger ordföranden Alex Bergström (S).

Han tillägger att kulturnämnden tidigare har satsat stora resurser på att bland annat göra konserter tillgängliga på biografer, för att locka en större publik, som i normala fall inte kan se evenemangen på plats.

– Nu lyfts tanken ytterligare och åhöraren behöver inte vara passiv, säger Bergström.