15 aug 2014 06:00

23 jan 2015 14:40

Nolhagens fyrar återinvigs

På söndag firas Internationella fyrdagen med återinvigning av Nolhagens fyrar, som renoverats under året. Fyrarna (övre och nedre) byggdes 1904 och har varit i drift sedan dess.

Talare på söndag är Sjöfartsverkets generaldirektör Ann-Catrine Zetterdahl. Arrangör är, förstås, Mariestads fyrsällskap.

Talare på söndag är Sjöfartsverkets generaldirektör Ann-Catrine Zetterdahl. Arrangör är, förstås, Mariestads fyrsällskap.