15 maj 2014 13:15

07 jan 2015 12:11

Christina Ström får hembygdspris

Västergötlands hembygdsförbunds kulturpris, Tengelandstipendiet, gick i år till Christina Ström, Skarstad. Hon ger bland annat ut tidningen Mimers brunn, som speglar Västra Götaland ur arkeologiskt, etnologiskt och historiskt perspektiv.

Tidningen ges ut i sex nummer per år och är nu inne på sin åttonde årgång. Christina Ström inte bara redigerar tidningen, utan fotograferar och skriver även stora delar av innehållet.

Förbundet menar att Ström också bidrar aktivt till kulturlivet i bygden genom att leda cirklar, anordna utställningar, hålla föredrag och anordna resor.

Tengelandstipendiet utdelas till minnet av Folke Tengeland, Grästorp, hembygdsförfattare och redaktör för tidningen Västgötabygden. Han tilldelades 1979 Skaraborgs läns landstings kulturstipendium men omkom i en trafikolycka. Då skänkte familjen pengarna till ett stipendium för att premiera personer som fördjupar och breddar kunskapen om Västergötlands hembygdskultur.

Västergötlands hembygdsförbunds kulturpris, Tengelandstipendiet, gick i år till Christina Ström, Skarstad. Hon ger bland annat ut tidningen Mimers brunn, som speglar Västra Götaland ur arkeologiskt, etnologiskt och historiskt perspektiv.

Tidningen ges ut i sex nummer per år och är nu inne på sin åttonde årgång. Christina Ström inte bara redigerar tidningen, utan fotograferar och skriver även stora delar av innehållet.

Förbundet menar att Ström också bidrar aktivt till kulturlivet i bygden genom att leda cirklar, anordna utställningar, hålla föredrag och anordna resor.

Tengelandstipendiet utdelas till minnet av Folke Tengeland, Grästorp, hembygdsförfattare och redaktör för tidningen Västgötabygden. Han tilldelades 1979 Skaraborgs läns landstings kulturstipendium men omkom i en trafikolycka. Då skänkte familjen pengarna till ett stipendium för att premiera personer som fördjupar och breddar kunskapen om Västergötlands hembygdskultur.