11 apr 2014 06:00

23 jan 2015 14:34

Spännande om polisens tjallarverksamhet

MT har läst

Memorandom av Anders de la Motte Forum

2010 fick han Deckarakademins pris för årets svenska debut och den förre polisen Anders de la Motte är också känd för Geimtrilogin som lär hamna på bioduken vad det lider.

I den här smart upplagda spänningsromanen får vi följa Stockholmspolisens informatörshanterare David Sarac som i en bilolycka just förlorat minnet. Normalt ska ett förslutet kuvert med en lista över tjallarna i den undre världen ligga i ett kassaskåp som bara ett fåtal höga polischefer har nyckeln till – men i Saracs kuvert är det tomt visar det sig.

Varför det förhåller sig på det sättet är oklart, men att det är tjänstefel så det ryker om det är det ingen som tvivlar på.

Sarac har i sitt nät av infiltratörer varit kontaktman åt den mytiske Janus, vars informationer lett till flera saftiga polisingripanden och beslag. Men nu, med minnet deformerat, har Sarec bara diffusa minnesbilder om vem denne Janus verkligen är.

Jakten på Janus – och indirekt också på Sarec – tar sin början och i det blodtörstiga drevet finns såväl politiker och poliser som kriminella.

”MemoRandom” är den första boken i en serie och sägs redan vara såld till 20 länder.

Senast jag läste något så här spännande av en svensk författare handlade det om Thomas Engströms ”Väster om friheten”.

Jag kan erkänna att jag redan går och funderar över på vilket sätt en uppföljare kan ta vid efter den här synnerligen lovande starten.

2010 fick han Deckarakademins pris för årets svenska debut och den förre polisen Anders de la Motte är också känd för Geimtrilogin som lär hamna på bioduken vad det lider.

I den här smart upplagda spänningsromanen får vi följa Stockholmspolisens informatörshanterare David Sarac som i en bilolycka just förlorat minnet. Normalt ska ett förslutet kuvert med en lista över tjallarna i den undre världen ligga i ett kassaskåp som bara ett fåtal höga polischefer har nyckeln till – men i Saracs kuvert är det tomt visar det sig.

Varför det förhåller sig på det sättet är oklart, men att det är tjänstefel så det ryker om det är det ingen som tvivlar på.

Sarac har i sitt nät av infiltratörer varit kontaktman åt den mytiske Janus, vars informationer lett till flera saftiga polisingripanden och beslag. Men nu, med minnet deformerat, har Sarec bara diffusa minnesbilder om vem denne Janus verkligen är.

Jakten på Janus – och indirekt också på Sarec – tar sin början och i det blodtörstiga drevet finns såväl politiker och poliser som kriminella.

”MemoRandom” är den första boken i en serie och sägs redan vara såld till 20 länder.

Senast jag läste något så här spännande av en svensk författare handlade det om Thomas Engströms ”Väster om friheten”.

Jag kan erkänna att jag redan går och funderar över på vilket sätt en uppföljare kan ta vid efter den här synnerligen lovande starten.

  • C. Lundh