05 apr 2016 16:53

05 apr 2016 16:53

Fick huvudvärkefter tappning

IVO

En patient sökte hjälp för bland annat huvudvärk på Skaraborgs sjukhus akutmottagning i Skövde.

Efter tappning av ryggmärgsvätska drabbades patienten av kvarstående huvudvärk. Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som avslutade ärendet utan att ge kritik.

Ivo skriver att huvudvärk är en välkänd komplikation som oftast inte kan förutses. Tillståndet är ofarligt och övergående. Skas åtgärder mot huvudvärken var enligt praxis.

Efter tappning av ryggmärgsvätska drabbades patienten av kvarstående huvudvärk. Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som avslutade ärendet utan att ge kritik.

Ivo skriver att huvudvärk är en välkänd komplikation som oftast inte kan förutses. Tillståndet är ofarligt och övergående. Skas åtgärder mot huvudvärken var enligt praxis.