21 jul 2014 06:00

07 jan 2015 12:00

Alliansen stärker Skaraborg

Replik: Skaraborgspolitik

Svar till Kjell Eriksson, Skagersvik, MT 15/7

Skaraborgarna har att välja väg för Skaraborgs framtidsutveckling. Antingen backar man in i framtiden eller så tar man stärkande utvecklingssteg framåt. Kjell Eriksson, Skagersvik, socialdemokrat, presenterar inte ett enda förslag, inte någon idé eller något alternativ för att fortsätta utveckla Skaraborg. Istället är det bara fel och fy kring regeringen. Pinsamt.

Mot detta står alliansen, som väljer utvecklingssteg framåt för Skaraborgs framtid.

Trots internationell finanskris står sig Sverige enormt starkt, tack vare alliansens politik. Detta gynnar Skaraborg, som är starkt industrialiserat och bygger mycket av tillväxten idag och i framtiden på export.

Alliansen vill fortsätta bygget av Skaraborg, starkare, mer konkurrenskraftig, genom fler vägar till jobb. Därför presenterar vi kraftfulla satsningar för vägar bland annat fortsatt utbyggnad av E20 genom hela Skaraborg, järnväg, sänkta kostnader att anställa, utveckla landsbygden och satsa på vård och skola.

Vi har gemensamma förslag, finansierade, ansvarsfullt och med stark tilltro till utvecklingen av Skaraborg. Mot detta en enda vänsterröra utan finansiering.

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg Cecilia Widegren (M) Christer Winbäck (FP) Ulrika Carlsson (C) Annika Eclund (KD)

Svar till Kjell Eriksson, Skagersvik, MT 15/7

Skaraborgarna har att välja väg för Skaraborgs framtidsutveckling. Antingen backar man in i framtiden eller så tar man stärkande utvecklingssteg framåt. Kjell Eriksson, Skagersvik, socialdemokrat, presenterar inte ett enda förslag, inte någon idé eller något alternativ för att fortsätta utveckla Skaraborg. Istället är det bara fel och fy kring regeringen. Pinsamt.

Mot detta står alliansen, som väljer utvecklingssteg framåt för Skaraborgs framtid.

Trots internationell finanskris står sig Sverige enormt starkt, tack vare alliansens politik. Detta gynnar Skaraborg, som är starkt industrialiserat och bygger mycket av tillväxten idag och i framtiden på export.

Alliansen vill fortsätta bygget av Skaraborg, starkare, mer konkurrenskraftig, genom fler vägar till jobb. Därför presenterar vi kraftfulla satsningar för vägar bland annat fortsatt utbyggnad av E20 genom hela Skaraborg, järnväg, sänkta kostnader att anställa, utveckla landsbygden och satsa på vård och skola.

Vi har gemensamma förslag, finansierade, ansvarsfullt och med stark tilltro till utvecklingen av Skaraborg. Mot detta en enda vänsterröra utan finansiering.

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg Cecilia Widegren (M) Christer Winbäck (FP) Ulrika Carlsson (C) Annika Eclund (KD)