18 jul 2014 06:00

07 jan 2015 12:13

Retoriken om feminism genomskådad

Insändare:

Retorik och hur vi använder ord som vi tror är till vår fördel, helst i valtider, är intressant. Man ska aldrig undervärdera folkets intelligens, kunskap om psykologi, deras lyhördhet för ord och tonfall och deras livserfarenhet.

I insändaren om feminism har man medvetet brett på med militäriska och krigiska ord för att manipulera oss, skapa obehag och skrämma, speciellt de som är politiskt omedvetna. Man använder ord som radikal, feministiska tåg, bekriga, revolution, reträtt och så vidare. Allt detta för att vi som råkar vara födda till kvinnor vill ha bättre jämställdhet på jobbet, lika lön för lika arbete.

Uppgradera kvinnors insatser på jobbet och socialt. Kvinnor blir ibland sämre behandlade inom sjukvården. Med sämre lön kommer betydligt sämre pension med sämre möjlighet till tandvård, medicin, resor, mat, hyra och så vidare. Gårdagens kvinnor blev ofta kuvade redan som barn för att de skulle passa upp. Vad de tyckte, sa gjorde eller mådde räknades aldrig. Därmed kunde arbetsplatser, chefer och andra dra nytta av hennes uppoffring för andra, där hon glömt bort att vara snäll emot sig själv.

Vill man ha ett humant samhälle så räknas väl ändå töser och kvinnor in bland mänskligheten? Det finns väl inte något parti som inte ser varje människa som värdefull och sin egen person. Det är det som gör oss starka, att vi också har enormt mycket personliga åsikter, erfarenheter, kunskaper och mänsklig omtanke. För den egoistiske, snåle och penningälskande finns det grupper också. Om man tänker rätt så tjänar alla på glada, nöjda, jämställda kvinnor, mammor, döttrar, fruar och sambos. Det är mycket roligare att dela erfarenheter.

Damen med pudeln

Retorik och hur vi använder ord som vi tror är till vår fördel, helst i valtider, är intressant. Man ska aldrig undervärdera folkets intelligens, kunskap om psykologi, deras lyhördhet för ord och tonfall och deras livserfarenhet.

I insändaren om feminism har man medvetet brett på med militäriska och krigiska ord för att manipulera oss, skapa obehag och skrämma, speciellt de som är politiskt omedvetna. Man använder ord som radikal, feministiska tåg, bekriga, revolution, reträtt och så vidare. Allt detta för att vi som råkar vara födda till kvinnor vill ha bättre jämställdhet på jobbet, lika lön för lika arbete.

Uppgradera kvinnors insatser på jobbet och socialt. Kvinnor blir ibland sämre behandlade inom sjukvården. Med sämre lön kommer betydligt sämre pension med sämre möjlighet till tandvård, medicin, resor, mat, hyra och så vidare. Gårdagens kvinnor blev ofta kuvade redan som barn för att de skulle passa upp. Vad de tyckte, sa gjorde eller mådde räknades aldrig. Därmed kunde arbetsplatser, chefer och andra dra nytta av hennes uppoffring för andra, där hon glömt bort att vara snäll emot sig själv.

Vill man ha ett humant samhälle så räknas väl ändå töser och kvinnor in bland mänskligheten? Det finns väl inte något parti som inte ser varje människa som värdefull och sin egen person. Det är det som gör oss starka, att vi också har enormt mycket personliga åsikter, erfarenheter, kunskaper och mänsklig omtanke. För den egoistiske, snåle och penningälskande finns det grupper också. Om man tänker rätt så tjänar alla på glada, nöjda, jämställda kvinnor, mammor, döttrar, fruar och sambos. Det är mycket roligare att dela erfarenheter.

Damen med pudeln