16 jul 2014 06:00

07 jan 2015 12:13

Kommunen är passiv

Replik: Västra Götalandsregionen

Svar till: ”Därför känner vi oss svikna”, Johan Abrahamsson, MT Debatt 10/7

Du har helt rätt i vad du skriver men även i ditt fall låter det mycket av vad du anklagar de fyra regionpolitikerna för: inlägg inför valrörelse vart fjärde år. Att Ronden skulle läggas ner är känt sedan lång tid tillbaka, pensionärsrådet har vid möten med kommunen vid flera tillfällen tagit upp frågan med Mariestads kommun men utan resultat. Mariestads kommun har knappt reagerat när det blivit känt att, inte nog med att Ronden läggs ner, även antalet bussar som går via KSS har minskat så nu måste vi resa till Skövde resecenter och byta till lokalbuss.

Ombyggnaden av tandkliniken Bråten, nedläggning av olika mottagningar, utarmning av Regionens hus med mera är också av gammalt datum men i samtliga fall har tystnaden från Mariestads kommun varit talande.

Du skriver att Moderaterna hela tiden varit tveksamma till att bilda en region. Jag har hela tiden varit helt emot allt vad landsting heter. Bara den administrativa lönen för högre tjänstemän i Västra Götalandsregionen uppgår till c:a 30 miljoner/år. Till detta kommer assistenter, sekreterare, lokaler, möbler, teknisk utrustning med mera för ytterligare ett antal miljoner. Eftersom det finns 21 stycken landsting hamnar säkerligen kostnaden på 600-1000 miljoner/år. Centralisera landstingen till en gemensam hälso-/sjukvård för hela landet så att samma regler gäller för alla från Treriksröset till Smygehuk. Jag inbillar mig inte för en sekund att den administrativa kostnaden skulle sjunka till en 21:del men en reducering av kostnaderna till hälften skulle frigöra många miljoner till att förbättra de anställdas löner, anställa mer vårdpersonal och anförskaffa medicinsk utrustning. Det är i flera fall diskriminerande när vissa landsting beviljar svårt skadade rehabilitering på annan ort och vissa landsting inte gör det. Alla medborgare borde behandlas lika och ha rätt till samma vård även om transportavståndet varierar. Såvitt jag vet är det endast Kristdemokraterna som vid något tillfälle framfört frågan om att slopa landstingen men det har säkerligen Moderaterna satt P för eftersom frågan inte längre är på tapeten.

Anti landsting

Svar till: ”Därför känner vi oss svikna”, Johan Abrahamsson, MT Debatt 10/7

Du har helt rätt i vad du skriver men även i ditt fall låter det mycket av vad du anklagar de fyra regionpolitikerna för: inlägg inför valrörelse vart fjärde år. Att Ronden skulle läggas ner är känt sedan lång tid tillbaka, pensionärsrådet har vid möten med kommunen vid flera tillfällen tagit upp frågan med Mariestads kommun men utan resultat. Mariestads kommun har knappt reagerat när det blivit känt att, inte nog med att Ronden läggs ner, även antalet bussar som går via KSS har minskat så nu måste vi resa till Skövde resecenter och byta till lokalbuss.

Ombyggnaden av tandkliniken Bråten, nedläggning av olika mottagningar, utarmning av Regionens hus med mera är också av gammalt datum men i samtliga fall har tystnaden från Mariestads kommun varit talande.

Du skriver att Moderaterna hela tiden varit tveksamma till att bilda en region. Jag har hela tiden varit helt emot allt vad landsting heter. Bara den administrativa lönen för högre tjänstemän i Västra Götalandsregionen uppgår till c:a 30 miljoner/år. Till detta kommer assistenter, sekreterare, lokaler, möbler, teknisk utrustning med mera för ytterligare ett antal miljoner. Eftersom det finns 21 stycken landsting hamnar säkerligen kostnaden på 600-1000 miljoner/år. Centralisera landstingen till en gemensam hälso-/sjukvård för hela landet så att samma regler gäller för alla från Treriksröset till Smygehuk. Jag inbillar mig inte för en sekund att den administrativa kostnaden skulle sjunka till en 21:del men en reducering av kostnaderna till hälften skulle frigöra många miljoner till att förbättra de anställdas löner, anställa mer vårdpersonal och anförskaffa medicinsk utrustning. Det är i flera fall diskriminerande när vissa landsting beviljar svårt skadade rehabilitering på annan ort och vissa landsting inte gör det. Alla medborgare borde behandlas lika och ha rätt till samma vård även om transportavståndet varierar. Såvitt jag vet är det endast Kristdemokraterna som vid något tillfälle framfört frågan om att slopa landstingen men det har säkerligen Moderaterna satt P för eftersom frågan inte längre är på tapeten.

Anti landsting