15 jul 2014 06:00

23 jan 2015 14:39

Konstdomare Falk

replik: Carolina Falkholts konst

När Lillwy Falk den 11/7 i MT upplever sin egen syn på konst bekräftad av en ”modig” journalist, blottlägger hon samtidigt flera frågor och förutsättningar om kultur och konst. Begreppet kultur har främst två betydelser: andlig (konstnärlig) odling eller socialt överförda levnadsmönster. Kultur kan definieras som livsmönster, t.ex. språk, konst, värderingar och institutioner hos en population som överförs socialt från generation till generation. Kultur inkluderar därmed bland annat beteendemönster, seder, klädsel, och normer.

Kulturen är alltså en del av oss, i ständig förändring, och bor därför alltid till sist i betraktarens ögon, öron och själ. Oavsett om det är en galleriutställning, en dansuppvisning, ett hembygdsmuseum eller en berättarafton. Konst, teater och litteratur är i högsta grad en betraktelsens påverkan – ämnad att beröra eller uppröra. När Lillwy Falk tar sig för att ifrågasätta C Falkholt och de personer som av olika själ inte ”vågat låta sig uppröras” av hennes intåg på kulturens scen, axlar hon samtidigt domarens roll – att döma vad som är konst och inte, vad som är finare än annat.

C Falkholt har fört graffitin in i den konstnärliga sfären. Sådant berikar. Uppenbarligen klarar Lillwy Falk inte denna nytillförda modernitet – den upprör! I kulturnämnden arbetar jag gärna för mångfald och det kan därför bli för mycket Falkholt, eller för mycket Allert, eller för mycket annat också. Därför avslog även kulturnämnden vattentornsprojektet – av rena mättnadsskäl. Jag kommer aldrig att ta på mig den Falkska rollen som domare över bra och dålig konst. En stor bredd med rimlig kvalitet är mitt önskemål. Och det får gärna vara lite otraditionellt och spännande. De i mitt tycke största problemen är dels att det i kommunen finns så många kulturella aktiviteter jag skulle vilja stödja för fortsatt utveckling utan att det finns pengar till det, dels att det de facto är kommunstyrelsens arbetsutskott som hanterar kommunens offentliga kulturavvägningar. Denna tingens ordning är för mig det mest bedrövande och gör att mina önskemål om bland annat kulturskola, skulpturpark, stadsodling, ett profilerat Vadsbo Museum med hembygdsnätverk och kulturhus/konstmuseum kräver stor uthållighet.

E. Anders Johansson

Centerpartiet Mariestad

Ledamot i kulturnämnden

Riksdags-, Region- och Kommunkandidat

När Lillwy Falk den 11/7 i MT upplever sin egen syn på konst bekräftad av en ”modig” journalist, blottlägger hon samtidigt flera frågor och förutsättningar om kultur och konst. Begreppet kultur har främst två betydelser: andlig (konstnärlig) odling eller socialt överförda levnadsmönster. Kultur kan definieras som livsmönster, t.ex. språk, konst, värderingar och institutioner hos en population som överförs socialt från generation till generation. Kultur inkluderar därmed bland annat beteendemönster, seder, klädsel, och normer.

Kulturen är alltså en del av oss, i ständig förändring, och bor därför alltid till sist i betraktarens ögon, öron och själ. Oavsett om det är en galleriutställning, en dansuppvisning, ett hembygdsmuseum eller en berättarafton. Konst, teater och litteratur är i högsta grad en betraktelsens påverkan – ämnad att beröra eller uppröra. När Lillwy Falk tar sig för att ifrågasätta C Falkholt och de personer som av olika själ inte ”vågat låta sig uppröras” av hennes intåg på kulturens scen, axlar hon samtidigt domarens roll – att döma vad som är konst och inte, vad som är finare än annat.

C Falkholt har fört graffitin in i den konstnärliga sfären. Sådant berikar. Uppenbarligen klarar Lillwy Falk inte denna nytillförda modernitet – den upprör! I kulturnämnden arbetar jag gärna för mångfald och det kan därför bli för mycket Falkholt, eller för mycket Allert, eller för mycket annat också. Därför avslog även kulturnämnden vattentornsprojektet – av rena mättnadsskäl. Jag kommer aldrig att ta på mig den Falkska rollen som domare över bra och dålig konst. En stor bredd med rimlig kvalitet är mitt önskemål. Och det får gärna vara lite otraditionellt och spännande. De i mitt tycke största problemen är dels att det i kommunen finns så många kulturella aktiviteter jag skulle vilja stödja för fortsatt utveckling utan att det finns pengar till det, dels att det de facto är kommunstyrelsens arbetsutskott som hanterar kommunens offentliga kulturavvägningar. Denna tingens ordning är för mig det mest bedrövande och gör att mina önskemål om bland annat kulturskola, skulpturpark, stadsodling, ett profilerat Vadsbo Museum med hembygdsnätverk och kulturhus/konstmuseum kräver stor uthållighet.

E. Anders Johansson

Centerpartiet Mariestad

Ledamot i kulturnämnden

Riksdags-, Region- och Kommunkandidat