15 jul 2014 06:00

07 jan 2015 12:13

Bra jobbat Metsä

insändare

Tack så mycket till Metsä Tissue för att ni har lyckats minska buller från anläggningen, speciellt under kvällar och nätter.

Det är stor skillnad mot tidigare år.

Närboende

Tack så mycket till Metsä Tissue för att ni har lyckats minska buller från anläggningen, speciellt under kvällar och nätter.

Det är stor skillnad mot tidigare år.

Närboende