15 jul 2014 06:00

07 jan 2015 11:59

Skaraborg flaggskepp med slaka fanor

:

Den 11 juli i fredagens MT, debattsidan, skriver fyra skaraborgska riksdagsledamöter från alliansen att Skaraborg är vårt flaggskepp. För min del anser jag Alliansen under åtta år byggt ett flaggskepp med slaka fanor och med en mojnande vind i seglen.

Riksdagsmännen hävdar att alliansen satsar på Skaraborg. Man anför bland annat att det satsas 522 miljarder på infrastruktur fram till år 2025. Saken är den att den summan gäller hela riket och är till intet förpliktigande, då ingen vet vad som händer fram till 2025. Och hur stor del av dessa 522 miljarder kommer i så fall att satsas i Skaraborg.

Så följer lite allmänna floskler som att man lägger en grund för jobb och tillväxt under lång tid framöver, att Sverigebygget skapar bättre förutsättningar att bo och arbeta i Skaraborg samt att man stärker arbetet för en hållbar utveckling.

Det vore smakfullt om man kunde få en mera konkret redogörelse för hur man ska nå dit.

Vad har de fyra riksdagsledamöterna uppnått för konkreta resultat med att göra Skaraborg starkare under åren de suttit med i riksdagen? Låt höra!

De fyras gäng påpekar att poliser, sjuksköterskor, lärare med flera fått mera pengar i plånboken på grund av jobbskatteavdraget. Jo, så är det nog, men det gäller väl inte bara Skaraborgs löntagare.

Stärker jobbskatteavdraget Skaraborg mera än övriga delar av landet?

De fyra glömde dock att upplysa om att pensionärer, arbetslösa och sjuka till stor del finansierar jobbskatteavdraget genom att de tvingas betala betydligt mera i skatt, räknat på samma månadsinkomst jämfört med de som får lön genom arbete.

Vidare: De nämner inget i artikeln om det västsvenska paketet, som lär kosta 34 miljarder. Det har förvisso inte enbart allianspolitiker som beslutat om, men de är väl ändå i högsta grad delaktiga.

Av paketet sägs att cirka en miljard komma utanförskapet, det vill säga Skaraborg med flera till del. Resterande 33 miljarder satsas i Göteborgregionen. Det ni skaraborgare är väl fantastiskt?

På vad sätt gynnar det Skaraborg förutom att vi lättare kan ta oss till Göteborg med omnejd?

Jo, vi kan pendla förstås. Bort från Skaraborg.

Kjell Eriksson

Skagersvik

Den 11 juli i fredagens MT, debattsidan, skriver fyra skaraborgska riksdagsledamöter från alliansen att Skaraborg är vårt flaggskepp. För min del anser jag Alliansen under åtta år byggt ett flaggskepp med slaka fanor och med en mojnande vind i seglen.

Riksdagsmännen hävdar att alliansen satsar på Skaraborg. Man anför bland annat att det satsas 522 miljarder på infrastruktur fram till år 2025. Saken är den att den summan gäller hela riket och är till intet förpliktigande, då ingen vet vad som händer fram till 2025. Och hur stor del av dessa 522 miljarder kommer i så fall att satsas i Skaraborg.

Så följer lite allmänna floskler som att man lägger en grund för jobb och tillväxt under lång tid framöver, att Sverigebygget skapar bättre förutsättningar att bo och arbeta i Skaraborg samt att man stärker arbetet för en hållbar utveckling.

Det vore smakfullt om man kunde få en mera konkret redogörelse för hur man ska nå dit.

Vad har de fyra riksdagsledamöterna uppnått för konkreta resultat med att göra Skaraborg starkare under åren de suttit med i riksdagen? Låt höra!

De fyras gäng påpekar att poliser, sjuksköterskor, lärare med flera fått mera pengar i plånboken på grund av jobbskatteavdraget. Jo, så är det nog, men det gäller väl inte bara Skaraborgs löntagare.

Stärker jobbskatteavdraget Skaraborg mera än övriga delar av landet?

De fyra glömde dock att upplysa om att pensionärer, arbetslösa och sjuka till stor del finansierar jobbskatteavdraget genom att de tvingas betala betydligt mera i skatt, räknat på samma månadsinkomst jämfört med de som får lön genom arbete.

Vidare: De nämner inget i artikeln om det västsvenska paketet, som lär kosta 34 miljarder. Det har förvisso inte enbart allianspolitiker som beslutat om, men de är väl ändå i högsta grad delaktiga.

Av paketet sägs att cirka en miljard komma utanförskapet, det vill säga Skaraborg med flera till del. Resterande 33 miljarder satsas i Göteborgregionen. Det ni skaraborgare är väl fantastiskt?

På vad sätt gynnar det Skaraborg förutom att vi lättare kan ta oss till Göteborg med omnejd?

Jo, vi kan pendla förstås. Bort från Skaraborg.

Kjell Eriksson

Skagersvik