14 jul 2014 06:00

23 jan 2015 14:39

Slår in öppna dörrar

insändare: Kinnekullebanan

Det är bra att Mariestads kommun skärper tonen kring elektrifieringen av Kinnekullebanan, som vi kunde läsa om i MT 18 juni. Det vore ännu bättre om Johan Abrahamsson och hans allianskollegor fullföljt den plan för stationsområdet som låg på bordet då de tog över majoriteten i Mariestad. Då hade man gått före och konkret visat att för oss i Mariestad är Kinnekulletåget viktigt.

Då hade bland annat perrongen höjts med ett antal decimeter och underlättat för äldre, barnfamiljer och alla med nedsatt rörlighet att åka med tåget. Dagens förhållanden vid stationen i Mariestad underlättar inte resandet för dessa grupper.

Nu slår Johan Abrahamsson in öppna dörrar. Det finns en stor enighet om Kinnekullebanans utveckling. Det vore bättre att han koncentrerade sig på vad vi kan göra på hemmaplan. Ta fram den plan som vi i tidigare majoriterer tog fram för stationsområdet. Fräscha upp området och se till att höja perrongen för att möjliggöra för fler att åka.

Jens Söder

Re(s)enär

Det är bra att Mariestads kommun skärper tonen kring elektrifieringen av Kinnekullebanan, som vi kunde läsa om i MT 18 juni. Det vore ännu bättre om Johan Abrahamsson och hans allianskollegor fullföljt den plan för stationsområdet som låg på bordet då de tog över majoriteten i Mariestad. Då hade man gått före och konkret visat att för oss i Mariestad är Kinnekulletåget viktigt.

Då hade bland annat perrongen höjts med ett antal decimeter och underlättat för äldre, barnfamiljer och alla med nedsatt rörlighet att åka med tåget. Dagens förhållanden vid stationen i Mariestad underlättar inte resandet för dessa grupper.

Nu slår Johan Abrahamsson in öppna dörrar. Det finns en stor enighet om Kinnekullebanans utveckling. Det vore bättre att han koncentrerade sig på vad vi kan göra på hemmaplan. Ta fram den plan som vi i tidigare majoriterer tog fram för stationsområdet. Fräscha upp området och se till att höja perrongen för att möjliggöra för fler att åka.

Jens Söder

Re(s)enär