11 jul 2014 06:00

07 jan 2015 12:13

Västra Ekuddens naturvärden

insändare: Stadsplanering

Skulle planerna för Västra Ekudden bli verklighet kan man säkert räkna med att hela skogen blir utplånad och berg söndersprängda. Att några tomter skulle få sjöutsikt är knappast troligt då det mellan biosfärsleden och sjön faktiskt fortfarande finns skog. Nu är det lyckligtvis så att om den gamla planen ersätts med en ny gäller för Vänern ett strandskydd på 300 meter från vattnet. För att bygga inom det området krävs dispens. Skulle länsstyrelsen medge dispens har i liknande fall miljödomstolen upphävt denna.

Frågan om att bevara skogen och stränderna måste ses i ett långsiktigt perspektiv för att även kommande generationer ska få tillgång till naturen. Att begränsa allmänhetens tillgång till strandområde motverkar strandskyddets syfte att trygga förutsättningarna för ett rörligt friluftsliv. Förra året gav kommunen i uppdrag till Skogstyrelsen att inventera området kring den så kallade sjukhusbacken samt ett område väster om biosfärsleden, mycket nära det så kallade Västra Ekudden. Syftet var att skapa en så komplett artlista som möjligt, bedöma hur naturvärdena kan bibehållas eller förstärkas samt ge åtgärdsförslag på hur naturvärdena kan maximeras. Totalt fann man 82 fågelarter varav sex är utrotningshotade. Några av dessa arter är skygga och störningskänsliga och behöver stora område med vass och utan strandnära bebyggelse. Man fann även utrotningshotade växter. Att man från kommunens sida inte nämner denna omfattande inventering med ett ord i årets fördjupade översiktsplan är förvånande! Vill man inte redovisa den eftersom den talar mot den nya detaljplanen?

En del av området betas nu sedan några år tillbaka, men det tar tid för naturen att skapa nya värden. Vi instämmer i förslaget att man här inrättar ett kommunalt naturreservat, som via biosfärsleden, förbinds med naturreservatet på Gamla Ekudden. Detta skulle kunna bli något unikt. Tänk om Mariestad skulle kunna marknadsföra sig som staden som har rekreationsområde som är tätortsnära, tillgängliga och lätta att uppleva till fots! Man kan gå från centrum, via Gamla Ekudden, följa biosfärsleden efter sjön ända till Sandviken och uppleva den biologiska mångfalden och känslan av att vara mitt i naturen!

Berit och Jan Nilsson

Skulle planerna för Västra Ekudden bli verklighet kan man säkert räkna med att hela skogen blir utplånad och berg söndersprängda. Att några tomter skulle få sjöutsikt är knappast troligt då det mellan biosfärsleden och sjön faktiskt fortfarande finns skog. Nu är det lyckligtvis så att om den gamla planen ersätts med en ny gäller för Vänern ett strandskydd på 300 meter från vattnet. För att bygga inom det området krävs dispens. Skulle länsstyrelsen medge dispens har i liknande fall miljödomstolen upphävt denna.

Frågan om att bevara skogen och stränderna måste ses i ett långsiktigt perspektiv för att även kommande generationer ska få tillgång till naturen. Att begränsa allmänhetens tillgång till strandområde motverkar strandskyddets syfte att trygga förutsättningarna för ett rörligt friluftsliv. Förra året gav kommunen i uppdrag till Skogstyrelsen att inventera området kring den så kallade sjukhusbacken samt ett område väster om biosfärsleden, mycket nära det så kallade Västra Ekudden. Syftet var att skapa en så komplett artlista som möjligt, bedöma hur naturvärdena kan bibehållas eller förstärkas samt ge åtgärdsförslag på hur naturvärdena kan maximeras. Totalt fann man 82 fågelarter varav sex är utrotningshotade. Några av dessa arter är skygga och störningskänsliga och behöver stora område med vass och utan strandnära bebyggelse. Man fann även utrotningshotade växter. Att man från kommunens sida inte nämner denna omfattande inventering med ett ord i årets fördjupade översiktsplan är förvånande! Vill man inte redovisa den eftersom den talar mot den nya detaljplanen?

En del av området betas nu sedan några år tillbaka, men det tar tid för naturen att skapa nya värden. Vi instämmer i förslaget att man här inrättar ett kommunalt naturreservat, som via biosfärsleden, förbinds med naturreservatet på Gamla Ekudden. Detta skulle kunna bli något unikt. Tänk om Mariestad skulle kunna marknadsföra sig som staden som har rekreationsområde som är tätortsnära, tillgängliga och lätta att uppleva till fots! Man kan gå från centrum, via Gamla Ekudden, följa biosfärsleden efter sjön ända till Sandviken och uppleva den biologiska mångfalden och känslan av att vara mitt i naturen!

Berit och Jan Nilsson