09 jul 2014 06:00

07 jan 2015 11:59

Om Mariestad vore Singapore

Nedskräpning

Nedskräpningen i Mariestads centrum är tydligen ett stort problem. Åtminstone när man satt på centralstationen i Göteborg och läste MT den 1 juli. Jo, det är klart, passerar man Mariestads centrum en söndagsmorgon kan man nästan tro att man har flyttat Bångahagens soptipp dit.

Om man ser på nedskräpningen i Mariestads centrum i ett vidare perspektiv, som till exempel i Singapore där det kostar 2000 kronor i böter i motsvarande valuta, skulle Mariestad bli rikt om man hade samma straffpåföljd. Men Mariestad är inte Singapore. Så nedskräpningen kommer sannolikt att fortsätta.

Leif Wångstedt

Nedskräpningen i Mariestads centrum är tydligen ett stort problem. Åtminstone när man satt på centralstationen i Göteborg och läste MT den 1 juli. Jo, det är klart, passerar man Mariestads centrum en söndagsmorgon kan man nästan tro att man har flyttat Bångahagens soptipp dit.

Om man ser på nedskräpningen i Mariestads centrum i ett vidare perspektiv, som till exempel i Singapore där det kostar 2000 kronor i böter i motsvarande valuta, skulle Mariestad bli rikt om man hade samma straffpåföljd. Men Mariestad är inte Singapore. Så nedskräpningen kommer sannolikt att fortsätta.

Leif Wångstedt