09 jul 2014 06:00

07 jan 2015 11:59

Vårdnadsbidraget är inte till för alla

Replik: Törebodapolitik

Svar till Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafsson (C), Ursula Evje(FP)

Vårdnadsbidraget är inte till för alla. Vårdnadsbidraget är till för dem som har råd att stanna hemma och vårda sina barn mellan ett och tre års ålder. Familjer med normala löner som bor i egna hem eller lägenheter och har kostnader för lån, bil, försäkringar, kläder mat, har inte råd att låta den ena föräldern vara hemma med en ersättning på 3000 kronor. Jag har frågat många personer som arbetar inom kommunal regi (undersköterskor, sjuksköterskor, städpersonal, personal inom kosten, vaktmästare lärare med flera) och inom nästan alla övriga kollektivanslutna avtalsområden om de skulle ha råd att låta en av föräldrarna stanna hemma med ett bidrag på 3000 kronor. Inte en enda av dem svarade ja.

Ensamstående föräldrar med normalinkomst kan inte försörja sig på 3000 kronor i månaden. Får man hyresbidrag eller uppbär ekonomiskt bistånd (gamla socialbidraget) så beskattas vårdnadsbidraget. Kvar efter skatt blir ca 2000 kronor. Vilken ensamstående förälder kan försörja sin familj på 2000? Ursula Evje (FP) tycker att man kan ta av sitt sparkapital för att stötta upp vårdnadsbidraget när bidraget tagit slut. Då undrar jag vilka i min verksamhet (vård och omsorg) har ett eget sparkapital. De barnfamiljer som tar mod till sig och kommer till socialen för att ansöka om ekonomiskt bistånd har inget sparkapital. De vill inte ha något vårdnadsbidrag. De vill ha mat på bordet och de vill ha en skälig levnadssituation.

Trevligt att ni tre är överens om detta med att äga den politiska ledningen. Återigen påstår jag att ni inte vill ha den politiska ledningen. Om ni verkligen ville ha den politiska ledningen hade ni tagit den. Vi erbjöd er att ta över om ni skrev ett samarbetsavtal med alla partier som stöder er budget, men det vägrade ni göra. Det verkar som att ni trivs med att Sverigedemokraterna är det parti i Töreboda som har den verkliga makten. I ett reportage från Radio Skaraborg sade Sverigedemokraternas starke man i Töreboda Peter Sporrong att det är kul med politik. Om ni tycker att det är kul med politik varför skriver ni då inte ett samarbetsavtal med Sverigedemokraterna och tar över makten i Töreboda? Eller det kanske inte är så kul att regera tillsammans med Sverigedemokraterna. Eftersom ni inte vill ha den politiska ledningen utgår jag ifrån att ni inte heller vill ha dessa arvoden som tillhör den politiska ledningen. På er låter det som att ni tycker att arvodet är viktigare än politiken.

Kenneth Carlsson (S)

Töreboda

Svar till Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafsson (C), Ursula Evje(FP)

Vårdnadsbidraget är inte till för alla. Vårdnadsbidraget är till för dem som har råd att stanna hemma och vårda sina barn mellan ett och tre års ålder. Familjer med normala löner som bor i egna hem eller lägenheter och har kostnader för lån, bil, försäkringar, kläder mat, har inte råd att låta den ena föräldern vara hemma med en ersättning på 3000 kronor. Jag har frågat många personer som arbetar inom kommunal regi (undersköterskor, sjuksköterskor, städpersonal, personal inom kosten, vaktmästare lärare med flera) och inom nästan alla övriga kollektivanslutna avtalsområden om de skulle ha råd att låta en av föräldrarna stanna hemma med ett bidrag på 3000 kronor. Inte en enda av dem svarade ja.

Ensamstående föräldrar med normalinkomst kan inte försörja sig på 3000 kronor i månaden. Får man hyresbidrag eller uppbär ekonomiskt bistånd (gamla socialbidraget) så beskattas vårdnadsbidraget. Kvar efter skatt blir ca 2000 kronor. Vilken ensamstående förälder kan försörja sin familj på 2000? Ursula Evje (FP) tycker att man kan ta av sitt sparkapital för att stötta upp vårdnadsbidraget när bidraget tagit slut. Då undrar jag vilka i min verksamhet (vård och omsorg) har ett eget sparkapital. De barnfamiljer som tar mod till sig och kommer till socialen för att ansöka om ekonomiskt bistånd har inget sparkapital. De vill inte ha något vårdnadsbidrag. De vill ha mat på bordet och de vill ha en skälig levnadssituation.

Trevligt att ni tre är överens om detta med att äga den politiska ledningen. Återigen påstår jag att ni inte vill ha den politiska ledningen. Om ni verkligen ville ha den politiska ledningen hade ni tagit den. Vi erbjöd er att ta över om ni skrev ett samarbetsavtal med alla partier som stöder er budget, men det vägrade ni göra. Det verkar som att ni trivs med att Sverigedemokraterna är det parti i Töreboda som har den verkliga makten. I ett reportage från Radio Skaraborg sade Sverigedemokraternas starke man i Töreboda Peter Sporrong att det är kul med politik. Om ni tycker att det är kul med politik varför skriver ni då inte ett samarbetsavtal med Sverigedemokraterna och tar över makten i Töreboda? Eller det kanske inte är så kul att regera tillsammans med Sverigedemokraterna. Eftersom ni inte vill ha den politiska ledningen utgår jag ifrån att ni inte heller vill ha dessa arvoden som tillhör den politiska ledningen. På er låter det som att ni tycker att arvodet är viktigare än politiken.

Kenneth Carlsson (S)

Töreboda