07 jul 2014 06:00

07 jan 2015 11:59

Infarten förfulas

På 1970-talet monterade ett antal fastighetsägare höga plank mot Stockholmsvägen i Högelidsbacken. Ett stötande inslag i staden ansågs det då. Det var också en politisk debatt om planken i dåvarande kommunfullmäktige.

Det har gått en tid sedan dess. Nu börjar det att byggas höga plank mot Sandbäcksvägen av fastighetsägare.

Nu kommer infarten till centrum genom Sandbäcksvägen att förfulas. Var finns debatten om den vackra staden i detta sammanhang? På 1970-talet var det en politisk debatt. Har politiken abdikerat?

Ingvar Larsson

På 1970-talet monterade ett antal fastighetsägare höga plank mot Stockholmsvägen i Högelidsbacken. Ett stötande inslag i staden ansågs det då. Det var också en politisk debatt om planken i dåvarande kommunfullmäktige.

Det har gått en tid sedan dess. Nu börjar det att byggas höga plank mot Sandbäcksvägen av fastighetsägare.

Nu kommer infarten till centrum genom Sandbäcksvägen att förfulas. Var finns debatten om den vackra staden i detta sammanhang? På 1970-talet var det en politisk debatt. Har politiken abdikerat?

Ingvar Larsson